domingo, 2 de abril de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

No Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana, que comezará o martes, unha delegación do Parlamento de Navarra defenderá ante o Pleno unha proposta de reforma da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e usuarios que ten como obxectivo eliminar dos contratos e servizos as cláusulas discriminatorias para persoas con VIH/Sida e expón ampliar os principios desta lei a outras enfermidades.

Esta iniciativa lexislativa foi aprobada por unanimidade na Cámara autonómica. Unha vez presentada no Congreso dos Deputados, se o Pleno aproba a súa toma en consideración, seguirá o procedemento lexislativo ordinario, co debate en relatorio e comisión e a presentación e votación de emendas ao articulado. 

O Pleno decidirá tamén o martes pola tarde se inicia a tramitación da Proposición de Lei do Grupo Popular para reformar a Lei sobre información xeográfica, co fin de que as súas disposicións cumpran coa plena trasposición da Directiva comunitaria pola que se establece a infraestrutura de Información Espacial na Comunidade Europea (INSPIRE). 

Así, actualízase a definición da infraestrutura de información xeográfica como a Infraestrutura de datos espaciais cunha estrutura virtual en rede integrada por datos georreferenciados e servizos interoperables de información xeográfica distribuídos en diferentes sistemas de información, accesible vía Internet, que inclúa as tecnoloxías de procura e acceso aos devanditos datos, as normas para a súa produción, xestión e difusión e os acordos sobre a súa posta en común, acceso e utilización entre os seus produtores e entre estes e os usuarios. 

Posteriormente, o Pleno debaterá as Proposicións non de Lei presentadas polos grupos parlamentarios Popular e Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. O grupo Popular solicita que o Congreso inste o Goberno a reducir a morosidade nas operacións comerciais mentres que o grupo Confederal de Unidos Podemos solicita eliminar as comisións de retirada de efectivo en caixeiros.

A sesión do martes conclúe co debate das mocións consecuencia de interpelación do Partit Demòcrata Europeu Català sobre un Plan de Choque para a creación dun emprego de calidade e do Grupo  Socialista sobre a loita da fraude fiscal. 

O Pleno renóvase o mércores ás 9.00 coas preguntas da sesión de control ao Goberno e as interpelacións urxentes do Grupo Socialista sobre a contaminación atmosférica e a revisión do modelo enerxético; e de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre o desenvolvemento sustentable do medio rural. 

A sesión concluirá o xoves pola mañá co debate e votación das propostas de resolución presentadas polos grupos parlamentarios á Memoria do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) do ano 2015 que foi presentada na Comisión de Xustiza polo presidente do CGPJ, Carlos Lesmes, o 15 de marzo.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta