miércoles, 8 de marzo de 2017

Debemos compartir, desde a unidade política, que a igualdade real de dereitos entre homes e mulleres debe resolverse eliminando as barreiras que o impiden a través dun acordo político transversal

Con motivo do Día Internacional da Muller que se celebra hoxe 8 de marzo, o Partido Popular elaborou un comunicado no que quere manifestar que a defensa da igualdade debe superar diferéncialas partidistas.

Dí:  "Só desde a unidade política contribuiremos á igualdade real e efectiva de dereitos entre homes e mulleres.

O Partido Popular considera que a defensa da igualdade non debe entender de siglas senón de persoas. Debemos compartir, desde a unidade política, que a igualdade real de dereitos entre homes e mulleres debe resolverse eliminando as barreiras que o impiden a través dun acordo político transversal. 

Este acordo debe resolver os actuais problemas de:

. Corresponsabilidade e conciliación persoal, familiar e laboral.
. Fomentar o acceso ao emprego.
. Supresión da brecha laboral e os teitos de cristal.
. Fomento das medidas de natalidade efectivas.
. Firmeza dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para acabar coa peor secuela que atenta contra as mulleres.

Grazas ao esforzo de todos, avanzamos e superamos moitos obstáculos. Reducíronse as desigualdades e avanzouse na igualdade legal, pero non así na igualdade real.

Para o Partido Popular, a principal ferramenta para loitar contra a desigualdade é o emprego. Co  Goberno do Partido Popular puxéronse en marcha medidas que supoñen avances importantes e que despois de anos de profunda crise, permiten ver datos positivos.

Para construír unha sociedade xusta, social e economicamente desenvolvida, a igualdade plena deberá alcanzarse en todos os ámbitos: na igualdade de oportunidades, na empleabilidad, no acceso ao mercado laboral, na remuneración salarial, na maternidade e na defensa da conciliación e corresponsabilidade no coidado dos fillos e as persoas maiores. Este é o noso obxectivo e o noso compromiso."

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta