martes, 28 de febrero de 2017

Presentado pola Defensora do Pobo, o Informe Anual 2016

Asisto hoxe no Congreso dos Deputados ao acto oficial de entrega por parte da Defensora do Pobo, Soledad Becerril, do Informe Anual 2016 á presidenta Ana Pastor.

O Informe Anual recolle a actividade da Institución nun ano no que incrementou o número de resolucións para que as administracións modifiquen as súas actuacións ou normas (1.771 fronte ás 1.503 de 2015) e o número de actuacións por propia iniciativa ante problemas detectados pola institución (872 fronte ás 522 de 2015).

Ademais, reducíronse os tempos medios de resposta do Defensor e reformouse a páxina web www.defensordelpueblo.es, que en 2016 recibiu 456.215 visitas. Actualmente emprégase unha media de 27,99 días en responder os cidadáns, fronte aos 62 días que se tardaba en 2013.

En 2016, o Defensor do Pobo atendeu a 554.788 persoas a través das súas diferentes canles de atención ao cidadán (web, redes sociais, atención telefónica, atención presencial, chat)

Por primeira vez a Institución realizou enquisas e consultas sobre temas de interese nas que participaron preto de 23.000 persoas.  O Defensor preguntou aos cidadáns polas necesidades dos celiacos, as barreiras arquitectónicas en vías e espazos públicos, sobre se o inicio do curso escolar desenvolveuse de maneira correcta e sobre se os cidadáns víronse afectados pola cesión dos seus créditos desde as entidades bancarias a outro tipo de entidades. 

En 2016 formuláronse 1.515 recomendacións e suxestións e 256 recordatorios de deberes legais. Ademais, recibíronse 16.485 escritos de queixa, 39 escritos de solicitude de recurso de inconstitucionalidade e de amparo e iniciáronse 872 actuacións de oficio.

As cuestións que máis preocuparon aos cidadáns foron as relacionadas coa función e o emprego público (3.440), a administración de xustiza (1.694) e a actividade económica (1.507)   

Dentro duns días a Defensora presentará este Informe ante a Comisión Mixta da que formo parte como vogal e logo será elevado ao Pleno.

Esta é a ligazón de acceso ao Informe:

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2016/

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta