martes, 28 de febrero de 2017

Encontro coa Secretaria Xeral Iberoamericana, Rebeca Grynspan

Asisto esta mañá no Congreso dos Deputados a unha interesante reunión presidida por Ana Pastor coa Secretaria Xeral iberoamericana Rebeca Grynspan e a que asistiron varios presidentes de Comisións.

A Secretaría Xeral Iberoamericana é o organismo internacional de apoio aos 22 países que conforman a comunidade iberoamericana: os 19 de América Latina de lingua castelá e portuguesa, e os da Península Ibérica España, Portugal e Andorra.

Apoia a organización do Cume Iberoamericano de Xefes de Estado e de Goberno, e dá  cumprimento aos seus mandatos, e impulsa a Cooperación Iberoamericana no ámbito da educación, a cohesión social e a cultura.

A Secretaría Xeral Iberoamericana foi creada no ano 2003, co obxectivo de dar apoio permanente aos 22 países membros que participan ano con ano nas Conferencias e Cumes Iberoamericanas.

Anterior ao xurdimento da Secretaría Xeral Iberoamericana, os países iberoamericanos reuníanse, concretaban acordos, pero a creación da Secretaría Xeral Iberoamericana permitiu dar seguimento profundo e puntual aos acordos alcanzados.

Rebeca Grynspan foi elixida por unanimidade secretaria xeral iberoamericana na Reunión Extraordinaria de Ministros de Relacións Exteriores celebrada o 24 de febreiro de 2014 na cidade de México. Grynspan naceu en San José, Costa Rica, o 14 de decembro de 1955. En 2010 foi elixida secretaria xeral adxunta das Nacións Unidas (ONU) e administradora asociada do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD). Entre 2006 e 2010 ocupou o cargo de directora rexional para América Latina e o Caribe do PNUD.

Durante esta reunión fomos informados dos resultados da reciente Cume de Cartagena de Indias e dos proxectos de futuro da Secretaría Xeral Iberoamericana, así como dos preparativos para o próximo Cume Iberoamericano, que terá lugar en 2018 en Antigua, Guatemala.

Tamén falamos dos Foros Parlamentarios que preceden a estes Cumes como un lugar magnífico para intercambiar experiencias  e proxectos de futuro entre os lexisladores. Un ámbito espacial para a diplomacia parlamentaria no espazo iberoamericano.

Neste sentido recordo a miña asistencia en outubro de 2012 en Cádiz ao VIII Foro Parlamentario Iberamericano, que conmemoraraba ou Bicentenario dá aprobación dá Constitución de 1812.

Nese Foro  correspondeume a presidencia da Mesa de Traballo referida a "As infraestruturas como ferramenta de desenvolvemento", na que tivemos un interesante debate sobre as infraestruturas como factor prioritario para conseguir o progreso e a inclusión social, o crecemento económico, o fortalecemento da cohesión territorial e da integración rexional, o desenvolvemento do tecido empresarial e a competitividade e internacionalización das empresas.

Este é o link de acceso a entrada que publiquei no meu blog nesas datas.

http://www.celsodelgado.gal/2012/10/en-cadiz-no-viii-foro-parlamentario.html

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta