miércoles, 21 de diciembre de 2016

Paso adiante na búsqueda dun Pacto de Estado, Social e Político pola Educación

Hoxe o Congreso dos Deputados validou  con 252 votos a favor, 18 en contra e 67 abstencións o Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que atrasa a implantación das avaliacións finais en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato ata a adopción dun Pacto de Estado en materia de Educación. 

O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, foi o encargado de defender este Real Decreto-Lei no Pleno, que modifica a posta en marcha das probas de avaliación individualizada en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, unha das principais novidades da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

Así, segundo este Real Decreto-Lei, "prevese a celebración destas probas a final do presente curso 2016/2017, aínda que o recoñecemento de efectos académicos a estas probas difírese ata o curso 2017/2018".

Este atraso na implantación das probas de avaliación individualizada responde á petición das diversas formacións políticas e da comunidade educativa de alcanzar un acordo en materia de Educación "que dote de estabilidade normativa a este elemento esencial para o desenvolvemento persoal dos cidadáns e para a convivencia e o progreso económico do noso país". Un proceso que, tal e como reza neste Real Decreto-Lei debe concluír na adopción dun Pacto de Estado, Social e Político pola Educación. 

Mentres leven a cabo as negociacións pertinentes e ata alcanzar o devandito Pacto, as probas de avaliación individualizada "non terán efecto algún para a obtención dos títulos de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato nin tampouco afectará o desenvolvemento ordinario das Administracións educativas e os centros docentes", tal e como se expón neste Real Decreto-Lei. 

Neste sentido, ata que entre en vigor a normativa resultante do Pacto de Estado Social e Político pola Educación, as avaliacións de Educación Secundaria Obrigatoria  levarán a cabo a través dunha proba de carácter muestral e que non terán efectos académicos. Pola súa banda, as probas que se realicen tras o Bacharelato serán dunhas características semellantes á ata agora vixente Proba de Acceso á Universidade e válida só para os efectos de acceso á universidade.

A realización destas probas, aínda sen efectos académicos, permitirá un diagnóstico das necesidades dos centros educativos e dos seus alumnos para mellorar así desta forma as actuacións educativos en cada centro. Isto permitirá que a comunidade educativa se adecue ao novo sistema e garantirá a igualdade de oportunidades ao establecerse devandito período de transición. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta