martes, 20 de diciembre de 2016

Conclúe a perforación do Túnel de Bolaños (vía esquerda)

Informa hoxe Adif Alta Velocidade que concluíu a perforación do Túnel de Bolaños (vía esquerda), situado no subtramo Vilariño-Campobecerros da Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia ao seu paso pola provincia de Ourense.

O túnel ten unha lonxitude de 6.776 m, cunha sección libre unha vez terminado de 52 m2, que albergará a vía esquerda do subtramo, así como beirarrúas a ambos os dous lados da mesma para mantemento e evacuación.

Está situado entre os termos municipais de Castrelo do Val e Vilariño do Conso. Discorre en paralelo, a unha distancia aproximada de 30 metros, ao Túnel de Bolaños (vía dereita), escavado con anterioridade.

Da lonxitude total, 6.605,2 metros escaváronse con tuneladora tipo “escudo simple” para roca, de 9,9 m de diámetro; 76,4 m escaváronse en mina, e queda pendente a execución de 2 falsos túneles de 54,2 m e 18 m en cada boca para permitir a integración ambiental.

Dí ADIF que unha das principais vantaxes do emprego de tuneladoras é que permite simultanear a escavación coa instalación do revestimento definitivo. Así, este sistema favorece unha redución considerable dos prazos de execución respecto dos métodos convencionais.

O material escavado é evacuado mediante cintas transportadoras ao exterior do túnel. O proxecto inclúe unha planta de fabricación de dovelas a pé de obra, cun rendemento medio de 126 dovelas diarias.

A obra tamén destaca por un sistema de impermeabilización de túnel pioneiro en España, que utiliza unha solución bicomponente para encher o oco xerado entre o diámetro de perforación e o diámetro exterior do revestimento.
Medidas de protección ambiental.

As obras van acompañadas dunha serie de actuacións ambientais e de integración paisaxística específicas para a zona. Neste sentido acordáronse coa administración autonómica diferentes medidas para evitar afeccións á flora e fauna protexidas.

Un exemplo é o tratamento das augas procedentes do túnel, que son sometidas a diferentes procesos antes da súa vertedura ás canles naturais, co fin de que os parámetros físico-químicos sexan conformes á lexislación aplicable. 

Celebro especialmente esta noticia que acredita que ás obras de alta velocidade, complexas e costosas, avanzan inexorablemente.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta