miércoles, 30 de noviembre de 2016

Avanzan as obras da LAV Madrid-Galicia: conclúe a perforación do Túnel de Padornelo

Onte informa Adif Alta Velocidade que concluíu a perforación do Túnel de Padornelo (vía dereita), estrutura situada no subtramo Túnel de Padornelo-Lubián, pertencente á Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia ao seu paso pola provincia de Zamora.

O túnel de Padornelo recentemente perforado ten unha lonxitude de 6.400 m, cunha sección libre de 85 m2, e está situado entre os termos municipais de Requejo e Lubián, baixo o porto de montaña de Padornelo.

A súa construción inclúe a execución de 15 galerías de evacuación e dúas galerías de instalacións que entroncan co túnel existente que discorre en paralelo, pertencente á liña de ancho convencional Zamora-A Coruña, sumando en total 800 m máis de escavación. A separación entre ambos os túneles oscila entre os 21 e o 86 m.

Escavación:

O túnel de Padornelo execútase seguindo o denominado "novo método austriaco", segundo o cal a escavación se realiza en dúas fases:

- Fase de avance, na que se escava a sección superior do túnel (bóveda). Así se conectan as dúas bocas no denominado ?cale?, recentemente finalizado.

- Fase de esnaquiza, na que se escava a sección inferior.

O avance e esnaquízaa se subdividen en "pases", cuxa lonxitude depende das características do terreo para escavar. Tras cada "pase" procédese ao sostemento da sección escavada, mediante bulons e formigón proxectado, ocasionalmente reforzado por cerchas metálicas e paraugas de micropilotes.

Terminada a escavación e o sostemento do túnel procédese á súa impermeabilización e á execución do revestimento definitivo de formigón.

Medidas de protección ambiental:

As obras van acompañadas dunha serie de actuacións ambientais e de integración paisaxística específicas para a zona, debido a que, na contorna do tramo, atópanse dous espazos protexidos polas directivas 92/43/CEE e 79/409/CEE.

A boca Este de o túnel atópase próxima ao río Requejo, pertencente ao L.I.C. (Lugar de Interese Común) Ribeiras do Río Tera e afluentes (ES4190067) e a boca Oeste próxima ao río Leira que forma parte do L.I.C. Ribeiras do Río Tuela e afluentes.

Neste sentido acordáronse coa administración autonómica diferentes medidas para evitar afeccións á flora e fauna protexidas. Un exemplo é o tratamento das augas procedentes do túnel, que son sometidas a diferentes procesos antes da súa vertedura á canle, co fin de que os parámetros físico-químicos sexan conformes á lexislación aplicable. Outra actuación é o seguimento anual que se está efectuando sobre as poboacións de troita, mexilón de río e desmán ibérico nos ríos da contorna.

Subtramo Túnel do Padornelo-Lubián:

O subtramo Túnel do Padornelo-Lubián, de 7,6 quilómetros de lonxitude, discorre polos termos municipais de Requejo e Lubián, ambos na provincia de Zamora, e consta dunha plataforma de vía única (vía dereita) de 8,5 m de anchura. 
Ademais do túnel de Padornelo de nova construción, o subtramo inclúe o viaduto de Leira (vía dereita), de 168 m, e o viaduto de Pedro (vía dereita), de 295 m de lonxitude.

As actuacións neste subtramo de LAV Madrid-Galicia compleméntanse, para a vía esquerda, co acondicionamento do túnel de Padornelo xa existente na liña convencional Medina del Campo-Zamora-A Coruña, que é obxecto doutro proxecto. 

Hai que destacar que este subtramo intégrase no trazado comprendido entre Poboa de Sanabria (Zamora) e Ourense, de 99 km de lonxitude total, un dos tramos máis complexos técnicamente da LAV Madrid-Galicia debido á accidentada orografía que atravesa.

A miña satisfacción por esta noticia que acredita que estas complexas e custosas obras seguen avanzando para chegar coa alta velocidade a Ourense.