miércoles, 26 de octubre de 2016

Ourense está a prolongar a duración e a intensidade dos períodos de recuperación económica

Saliento nesta entrada que hoxe o presidente da Deputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, e o profesor da Universidade de Vigo no Campus de Ourense, Andrés Mazaira, presentaron  o novo formato do Observatorio Económico Provincial, que actualizará os datos de maneira permanente que poderán consultarse a través da web da Deputación de Ourense, en galego e inglés, con novas formas de visualización máis dinámicas, intuitivas e gráficas.

A conclusión dos últimos datos do Observatorio, presentada revela que a provincia de Ourense está a prolongar a duración e a intensidade dos períodos de recuperación económica. As afiliacións á Seguridade Social súmanse á salientable evolución do paro, e xa encadean oito trimestres consecutivos con subidas nas taxas interanuais Así, reflíctese que o reforzamento do mercado laboral no terceiro trimestre permitiu recuperar o ritmo de rexeneración de finais de 2015. A taxa de paro interanual rexistra 33 meses seguidos de descenso.

Manuel Baltar destacou na presentación que o novo Observatorio Económico Ourensán “permite actualizar en tempo real os datos socio-económicos da provincia para que cidadáns, empresas e administracións poidan consultalos en todo momento a través da web da Deputación de Ourense”. “Trátase dunha ferramenta aberta e participativa –explica o presidente- que afonda na transparencia e en compartir información coa cidadanía, e que nos axuda a poñer en marcha políticas públicas en función dos indicadores que reflicte a nosa provincia, un innovador método de análise polo que xa se teñen interesado outros gobernos provinciais, porque nos permite avaliar polo miúdo a situación socio-económica de comarcas e concellos, aspecto este innovador e de grande utilidade”.

Na actualidade, a economía ourensá atópase na previsible parte final dunha serie de sete meses consecutivos con significativos recortes do paro. A data de hoxe contabiliza 5.264 parados menos que en marzo de 2016 e preto de 10.000 menos (en concreto 9.608) que no arranque de 2014, o que equivale a reducións porcentuais do 20 % en sete meses e do 31,3 % en comparación con xaneiro de 2014 (33 meses).

Unha nova salientable é que por primeira vez na fase de rexeneración laboral, o ciclo de melloría do paro prolongouse a un mes de setembro, en contraste co resto de Galicia, onde setembro marcou cambio de tendencia (fin dos descensos). Ademais, o rexistro actual de pouco máis de 21.000 parados é o máis baixo desde o inicio da crise e permite recuperar os niveis previos ás recesións, xa que devolve á provincia ata os valores propios de finais do ano 2008.

De perdurar as tendencias, a partires do segundo trimestre de 2017 Ourense estaría en disposición de situarse por debaixo da barreira dos 20.000 parados, dato que non se observa desde outubro de 2008. E xa cun obxectivo máis ambicioso, o vindeiro reto sería achegarse ao record mínimo nas cifras de paro vivido en setembro de 2007, con 17.732 inscritos.

A reacción, a reactivación, a rexeneración e o novo alento laboral da provincia constátanse con fitos como os seguintes:
-        Ourense xa encadea unha marca de 33 meses consecutivos con baixadas do paro en taxa interanual.
-        O mes máis recente (setembro de 2016) deixou a máis forte redución en taxa interanual de toda a serie, situada no 10,5 %, case tres puntos porcentuais mellor que a de hai un ano.
-        Desde xaneiro de 2014, o paro interanual decrece mes a mes en taxa interanual no conxunto das 12 comarcas e dos 92 concellos ourensáns.
-        Nas series trimestrais, o paro está a baixar en 86 dos 92 concellos e na totalidade das comarcas, con dez delas restando parados a un ritmo anual superior ao 10 % (só Ourense, co -3,9 %, e  Allariz-Maceda, co -7,1 %, non acadan tan forte velocidade).

Por outra banda, o novo Observatorio Económico Ourensán salienta que o bo comportamento do paro rexistrado, que foi unha constante ao longo de toda a crise, estase a acompañar de máis celeridade no auxe das afiliacións e igualmente dunha maior duración dos ciclos de rexeneración laboral. 

Así, a provincia xa acumula oito trimestres con incrementos en taxa interanual. Logo dunha relativa moderación a comezos de ano, a velocidade media de recuperación das afiliacións volve a achegarse ao 1 % en taxa interanual.

Ourense aproveitou a estacionalidade do verán para consolidar o nivel das 100.000 afiliacións, e con cifras máis elevadas que as do verán de 2015 (101.675 afiliacións fronte a 100.160). Máis da terceira parte dos concellos (36 dos 92) e tres comarcas asinan incrementos de afiliados no último ano. O crecemento sitúase nos territorios que sosteñen -en contribución e proporción- o mercado laboral da provincia, como son os casos de Ourense e ou seu cinto industrial, de Valdeorras e mesmo de Allariz-Maceda. Nesta ocasión só se descolga a comarca de Carballiño, onde baixan o 1,2 %, ao acusar certo desgaste tras varios períodos de rexeneración laboral.

No terceiro trimestre de 2016 houbo un saldo neto de 1.322 afiliacións no conxunto da provincia, o que significa a cuarta alza máis forte rexistrada desde o ano 2011. Esa subida mellorou en 213 afiliacións o bo dato que xa se dera no mesmo período de 2015.

O Observatorio afonda máis na variable das afiliacións e ofrece outra visión, desde o enfoque do domicilio da conta de cotización do traballador, é dicir, tendo en conta o lugar no que a súa empresa ou centro de traballo está domiciliada e non en función do municipio no que reside o afiliado. Esta análise permite coñecer que entre xaneiro de 2015 e setembro de 2016 as afiliacións por conta de cotización medraron en 76 dos 92 concellos, e que case na metade deles (en 31) as subidas en taxa acumulada acadaron o dobre díxito (superiores ao 10%). En oito casos, o crecemento superou o 20%.

Os datos do Observatorio demostran que Ourense é unha provincia con acentuada vocación exterior. O volume acumulado entre os meses de xaneiro e setembro deixa, por segundo ano consecutivo, un importe superior aos 500 millóns de euros nas transaccións realizadas. En concreto, foron 513,8 millóns. En todo 2016 o ritmo exportador resultou moi constante, cun rango mensual comprendido entre os 60 e os 70 millóns de euros, agás en xullo, cando baixou lixeiramente (56 millóns).

Nos tres primeiros trimestres do ano, as importacións ourensás sumaron 327,5 millóns, polo que a balanza comercial segue reflectindo un dos superávits máis fortes de toda España. Cos datos de agosto queda fixada no 170 %, o que equivale a dicir que mellorou en 42 puntos porcentuais en comparación co peche de 2015. En meses illados, e polo impacto de expedicións puntuais, o superávit comercial da provincia de Ourense mesmo chegou a estar por enriba do 200 %, como aconteceu en xuño e abril de 2015.

O Observatorio Económico Ourensán sinala que, no ámbito demográfico aceléranse as tendencias negativas tanto en termos de perda de poboación como de envellecemento. Segundo a información do padrón municipal, a poboación da provincia, a 1 de xaneiro de 2016, ascendía a 314.705 habitantes, experimentando un decrecemento do 1,16 % respecto da poboación provincial ao inicio do ano 2015. Dito decrecemento é 0,63 puntos superior á diminución que sofre a poboación galega, manténdose deste xeito o diferencial do ano anterior.

Mentres, segue a crecer o número de ourensáns inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE), que a 1 de xaneiro de 2016 alcanzaba a cifra de 111.674; o 35,5 % da poboación ourensá, un punto máis do que supuña a 1 de xaneiro de 2005.

A pirámide poboacional da provincia reflicte con claridade a intensificación do proceso de envellecemento, cunha notable redución da base da pirámide e o ensanchamento da parte superior da mesma. Por primeira vez, a 1 de xaneiro de 2016, o grao de envellecemento da poboación ourensá superou a barreira dos 50 anos. Só dúas comarcas posúen unha idade media inferior á idade media provincial: Ourense e Valdeorras.

A análise municipal amosa que o descenso poboacional é xeralizado; únicamente 13 concellos presentan a 1 de xaneiro de 2015 unha poboación igual ou superior á que presentaban no ano 2014. Estas subidas excepcionais déronse en Vilardevós (7,21 %), A Peroxa (1,95 %), Cualedro (1,77 %), Punxín (1,47 %), San Cibrao das Viñas (1,29 %), Barbadás (0,89 %), Sandiás (0,77 %), Carballeda de Avia (0,72 %), Coles (0,57 %), Esgos (0,33 %), Vilamartín de Valdeorras (0,28 %), Manzaneda (0,21 %) e Carballeda de Valdeorras (0,06 %).

Parabens a Deputación Provncial. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta