miércoles, 19 de octubre de 2016

O Pleno inicia a tramitación das reformas para evitar eleccións en nadal e poder tramitar o obxectivo de Estabilidade Orzamentaria

Onte pola tarde o Pleno do Congreso  aprobou a toma en consideración de dúas proposicións de lei presentadas polo Grupo Parlamentario Popular de reforma das leis orgánicas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e do Réxime Electoral Xeral (LOREG).

A reforma da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira dispón que cando como consecuencia dunha decisión da UE resultase necesario revisar os obxectivos xa fixados e o Goberno atopásese en funcións, este poderá adoptar o acordo para fixar o obxectivo de estabilidade orzamentaria e débeda pública, paso previo á tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado.

A proposta de reforma da LOREG ten como finalidade limitar a oito días, en lugar de 15, o prazo previsto para a campaña electoral no suposto de convocatoria automática de eleccións  se transcorridos dous meses dunha primeira votación de investidura ningún candidato obtivo o respaldo necesario para ser elixido presidente do Goberno.

Ao terminar o debate destes puntos, a Cámara decidiu por asentimiento que as dúas Proposicións de Lei tramítanse en lectura única, de modo que se someterán a debate de novo o xoves, sen pasar por relatorio nin comisión. Unha vez aprobadas no Pleno do xoves, para o que necesitan maioría absoluta, ao tratarse de reforma de leis orgánicas, continuarán a súa tramitación no Senado.

Financiamento autonómico e permisos de maternidade e paternidade:

Tras o debate de toma en consideración das dúas proposicións de lei, o Pleno vió dúas proposicións non de lei. Unha delas, do Grupo Parlamentario Socialista, co obxectivo pedir ao Goberno en funcións o inicio do procedemento para a reforma do sistema de financiamento autonómico, e que saíu adiante con emendas de Cidadáns e de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A outra proposición non de lei, sobre a reforma integral do sistema de permisos e prestacións de paternidade e maternidade para o cidadán e atención de menores en casos de nacemento, adopción ou acollida, foi presentada polo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e aprobada nos termos dun texto pactado cos grupos Socialista e do PNV.

O xoves, unha vez que conclúa o debate e votación das proposicións de lei de reforma da Lei de Estabilidade Orzamentaria e do Réxime Electoral Xeneral, reunirase de novo o Pleno para decidir sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei polo que se introducen medidas tributarias dirixidas á redución do déficit público. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta