As reformas da LOREG e da Lei de Estabilidade Orzamentaria, listas para ser tramitadas no Senado

Hoxe o Pleno aprobou con emendas as propostas de reforma das leis orgánicas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e do Réxime Electoral Xeral (LOREG), presentadas polo Grupo Popular e que seguen o procedemento de tramitación directa e en lectura única, tal e como acordou o Pleno o martes. 

Ao tratarse de reformas de leis orgánicas, necesitaban o respaldo da maioría absoluta do Pleno (polo menos 176 votos) para continuar a súa tramitación na Cámara Alta. Se esta non introduce cambios, quedarían definitivamente aprobadas e listas para a súa publicación e entrada en vigor. No caso de que emendase o texto, o Pleno do Congreso tería que decidir se ratifica ou non os cambios.

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCIEIRA

A proposta de reforma da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira aprobouse con 255 votos a favor, 84 en contra e 4 abstencións. Das emendas debatidas, unha á totalidade e 40 ao articulado, saíron adiante dous, unha acordada polos grupos parlamentarios Popular, Socialista, Cidadáns e Mixto; e outra pactada sobre a base da número 41, presentada polo Grupo Parlamentario Vasco de EAJ-PNV.

Esta proposición dispón que cando como consecuencia dunha decisión da UE resultase necesario revisar os obxectivos xa fixados e o Goberno atopásese en funcións, este poderá adoptar o acordo para fixar o obxectivo de estabilidade orzamentaria e débeda pública, paso previo á tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado.

LOREG

Polo que respecta á proposición de lei de reforma da LOREG, tamén superou a maioría absoluta necesaria polo seu carácter orgánico, xa que foi aprobada con 253 votos a favor e 93 en contra.

A esta iniciativa foron presentadas 78 emendas, das cales once saíron adiante: Trátase das emendas 15 a 18 acordadas polos grupos Popular, Socialista, Cidadáns e Mixto, sobre redución de gastos electorais; outra acordada polo PNV e o Grupo Mixto, relativa á designación de administradores das Xuntas Provinciais; e unha acordada sobre 25 de Unidos Podemos, sobre o voto dos residentes no estranxeiro. Tamén se aprobaron a emenda 1 do Grupo Socialista, a 7 e a 8 do PNV, e as número 20 e 22 de Unidos Podemos. 

Esta iniciativa dispón que cando como consecuencia dunha decisión da UE resultase necesario revisar os obxectivos xa fixados e o Goberno atopásese en funcións, este poderá adoptar o acordo para fixar o obxectivo de estabilidade orzamentaria e débeda pública, paso previo á tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado.

A proposición de lei de reforma da LOREG, ten como obxectivo reducir de 54 a 47 días o prazo para a celebración de eleccións desde a súa convocatoria, na suposto disolución automática se transcorridos dous meses dunha primeira votación de investidura ningún candidato obtivo o respaldo necesario para ser elixido presidente do Goberno.

Con este obxectivo exponse modificacións como limitar a oito días, en lugar de 15, o prazo previsto para a campaña electoral, e axilizar os mecanismos de constitución de coalicións e agrupacións, presentación de candidaturas ou voto de residentes no estranxeiro. 

MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIXIDAS A REDUCIÓN DO DÉFICIT PÚBLICO

Unha vez concluído o debate e votación das proposicións de lei de reforma da Lei de Estabilidade Orzamentaria e do Réxime Electoral Xeneral, reuniuse de novo o Pleno que acordou a convalidación do Real Decreto Lei polo que se introducen medidas tributarias dirixidas á redución do déficit público.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.