A axilización das obras do AVE a Galicia: un importante compromiso no acordo entre PP e C,s

Hoxe é día para falar dos 150 compromisos que se contemplan no acordo subscrito entre o Partido Popular e Cidadáns.

Abordan cinco grandes capítulos: I. Crecemento económico, competitividade e emprego II. Sociedade do benestar e do coñecemento. III. Transparencia, rexeneración democrática e loita contra a corrupción IV. Fortalecemento das institucións e modelo territorial e  V. España en Europa e no mundo.

Resalto no primeiro apartado a inclusión dun punto relativo ás infraestruturas. É o número 21 e literalmente di:

"Impulsar un Pacto Nacional polas Infraestruturas Estratéxicas, para que a política de infraestruturas guíese por criterios técnicos obxectivos e non por interesespolíticos. Potenciarase a Oficina Nacional de Avaliación, que establecerá os investimentos prioritarios nos novos Plans de Infraestruturas en función da súa rendibilidade social, económica, financeira e os seus efectos sobre a cohesión social, atendendo a criterios obxectivos de eficiencia, avaliación continua e transparencia. As grandes infraestruturas e proxectos de investimento deberán ser ratificados antes da súa licitación por comisións técnicas independentes e libres de inxerencias políticas.

 Racionalizar a política de infraestruturas para priorizar o desenvolvemento das
de transporte de carácter estratéxico nacional. En particular, impulsarase decididamente o Corredor Mediterráneo e o Corredor Atlántico, axilizaranse os traballos de execución de obras estratéxicas como o AVE a Galicia e a Variante de Pajares entre León e Asturias co fin de garantir a súa posta en funcionamento no ano 2017 e continuarase fomentado o transporte de ferroviario de mercadorías, esencial para a estratexia loxística de España"

Valoro especialmente a inclusión neste punto da referencia ao AVE a Galicia, por canto acredita que  Cidadáns que no seu día pareceu cuestionar o  acceso ferroviario á nosa Comunidade Autónoma rectifica e agora apoia a axilización das obras. 

Por iso felicítolles que se somen aos que levamos máis de tres lustros reclamando unhas infraestruturas ferroviarias de calidade que merecemos en xustiza.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.