viernes, 27 de mayo de 2016

Aumenta en 2015 o gasto en alimentación dentro e fóra do fogar ata os 99.037 millóns de euros

Hoxe coñecemos que Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente pública un interesante Informe sobre o consumo de alimentación en España 2015

O informe iníciase cunha análise da poboación e o número de fogares, un factor crave na dimensión do consumo da alimentación e a súa evolución. As súas cifras constatan unha diminución da poboación española no últimos cinco anos do 1,27%, pasando de 47.021.031 persoas en 2010 a 46.423.064 en 2015. Tamén se aprecia un incremento significativo de fogares de menor tamaño, unipersonales formados por un mozo ou un adulto independente.

En canto aos datos xerais, de acordo co informe, o gasto total en alimentación en España en 2015 ascendeu a 99.037 millóns de euros, cun incremento do 1,01% sobre a cifra de 2014, rompéndose a tendencia á baixa rexistrada no último ano. Isto foi posible grazas ao bo comportamento da demanda de alimentación e bebidas para o consumo tanto dentro como fóra dos fogares.

O consumo nos fogares:

O gasto total dos fogares españois en alimentación ascendeu a 67.043 millóns de euros, o que supón o 67,7 por cento do gasto total.

Por categorías, destaca a importancia dos produtos frescos na alimentación dos fogares, que supoñen o 41,3 por cento do volume total consumido e un 44,5 por cento do orzamento total destinado á alimentación.

Por tipos de produtos, destaca o crecemento do consumo de alimentos como os froitos secos (+2 por cento), a pasta (+1,5 por cento), os derivados lácteos (+1 por cento) e as froitas e hortalizas transformadas (+0,9 por cento).

A bolería, pastelería, galletas, cereais e produtos do Nadal mantiveron un consumo estable en 2015.

Con todo, noutros alimentos como o aceite, o leite líquido, a carne, o peixe, o pan, as froitas frescas, as hortalizas frescas, as patacas, os legumes e os ovos constátase un descenso no consumo durante 2015.

En canto ás bebidas, os datos mostran un aumento no consumo dos viños tranquilos con DOP, os viños con IGP, a auga envasada e as bebidas espirituosas, e un descenso no caso dos viños espumosos (incluído Cava) e viños gasificados con DOP, os viños sen DOP/IGP, e as bebidas refrescantes.

Hábitos de compra:  

Respecto dos establecementos de compra, o supermercado é a canle preferida polos consumidores para realizar as súas compras, representando o 44,1% das compras de produtos de alimentación. Con todo, os fogares españois prefiren acudir ao comercio especializado para adquirir produtos frescos.

Así mesmo, mantense a tendencia do ano pasado nos factores que deciden a elección dos establecementos por parte dos consumidores. Desta forma, a calidade, a proximidade / proximidade e os bos prezos á parte das ofertas, son os principais condicionantes á hora de elixir o consumo.

A compra por internet de produtos de alimentación vai incrementándose ano tras ano e, durante 2015, un 10,8 por cento dos consumidores declarou realizar algunha compra de alimentos e beber a través da rede. Esta canle incipiente de compras para o fogar representa o 0,8 por cento das compras totais, polo que se pode considerar unha canle aínda con alto potencial de desenvolvemento.

En relación cos hábitos de compra, a saída da crise percíbese nun descenso tanto na porcentaxe de consumidores que elaboran unha lista antes de realizar as compras de alimentación como na porcentaxe de consumidores que manifestan modificar a súa forma de cociñar / comprar para aproveitar mellor os produtos e contribuír ao aforro.

En canto á importancia das marcas, destaca a fidelidade dos consumidores que, nun 71,5 por cento dos casos, declara comprar sempre as mesmas marcas de alimentación. Por outra banda, as marcas do distribuidor manteñen unha representatividade notable posto que case 8 de cada 10 consumidores declaran comprar algún produto coa marca propia do establecemento.

En relación aos datos de consumo por tipo de fogar, destaca a importancia dos fogares formados por retirados que representan o 23,2 por cento dos fogares. Os retirados caracterízanse por un consumo de produtos frescos e produtos da dieta mediterránea superior á media dos fogares españois. Son máis afíns a produtos tradicionais e na súa dieta inclúen aqueles produtos que lles axudan a coidar a súa saúde e lograr unha dieta equilibrada.

O panel inclúe ademais, unha visión do consumo e do gasto por Comunidades Autónomas. Destes datos despréndese que por encima do consumo medio per cápita (656,7 kg/l) sitúanse, entre outras, Cataluña (723,3), Cantabria (717,5), Illas Baleares (703,4), Aragón (692,5) e Illas Canarias (690,7), en tanto que Estremadura (610,5), Castela A Mancha (611), Andalucía (616,5) e Comunidade de Madrid (618,4) son as que reflicten menor consumo.

En canto á evolución do gasto, cuxa media en España é de 1.502,9 euros, as Comunidades que destacan son Cataluña (1.766,3), País Vasco (1.763,3) e Cantabria (1.703,7). Pola súa banda, Castela A Mancha (1.271,9), Estremadura (1.275), Andalucía (1.301,8), Illas Canarias (1.394,3) e Región de Murcia (1.440,5) son as de menor gasto per cápita.

O consumo fóra dos fogares

Durante o ano 2015, o gasto total en consumo alimentario fose do fogar ascendeu a 31.994 millóns de euros. Esta cifra é o resultado dos 6.601,8 millóns de visitas que efectuaron os españois aos establecementos de restauración e do gasto medio de 4,85 euros por comensal en cada visita.

En comparación co ano anterior, supón un ascenso do 1,2 por cento na cifra de vendas como resultado, principalmente, do lixeiro aumento tanto das visitas como do ticket medio. Por tanto, 2015 marca o inicio da recuperación da restauración en España cunha ganancia neta próxima aos 400 millóns de euros.

Os datos mostran como os restaurantes de servizo completo (á carta e menú) concentran practicamente a metade das vendas do sector.

Así mesmo, en 2015 estabilizouse o número de ítems por comanda, situándose en 2,6. Estas comandas con menos produtos sobre a mesa cada vez máis substanciais, supoñen ademais pratos e bebidas máis caros.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta