domingo, 3 de abril de 2016

Sobre a vindeira sesión do Pleno do Congreso

A próxima semana teremos sesión plenaria, que comezará o martes, día 5 de abril, ás 16,00 horas, co debate de totalidade da proposta de reforma da disposición adicional primeira do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana presentada pola Cámara autonómica.

A continuación, someterase ao debate de toma en consideración a proposición de lei presentada polo Grupo Socialista sobre a suspensión do calendario da implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

O martes debateranse e votarán tamén dúas proposicións non de lei: do Grupo Esquerra Republicana, sobre a revisión do Plan Hidrolóxico da Conca do Ebro; do Grupo de Democràcia i Llibertat sobre o incremento do salario mínimo interprofesional.

O mércores, día 6, a sesión plenaria renovarase coa comparecencia do presidente do Goberno en funcións, Mariano Rajoy, a petición propia e a solicitude do Grupo Socialista e dos grupos de Podemos-En Comú Podem-En Marea e Mixto, para informar sobre o acordo da Unión Europea e Turquía respecto dos refuxiados.

Por último, o Pleno da próxima semana debaterá a proposta formulada polos Grupos Socialista, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Cidadáns, de Esquerra Republicana, Catalán (Democràcia i Llibertat), Vasco (EAJPNV) e Mixto, de expor conflito de atribucións entre o Congreso dos Deputados e o Goberno da Nación.

Estes grupos parlamentarios propoñen expor este conflito - previsto nos artigos 73 a 75 da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional - "como consecuencia da invasión das atribucións da Cámara producida pola decisión do Goberno de non someterse á función de control da acción do Goberno, que foi comunicada mediante oficio do Ministerio da Presidencia de 10/03/2016"