miércoles, 6 de abril de 2016

O PP mantén a oferta de pacto educativo ao conxunto da sociedade española

Onte tivemos no Pleno do Congreso un interesante debate dunha Proposición de Lei sobre a suspensión do calendario da implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), para a mellora da calidade educativa.

Neste debate a deputada Sandra Moneo, portavoz do GPP no Congreso sinalou que "albergaba a esperanza de que a cordura e o sentido común imperasen no Grupo Socialista, antes de someter novamente á sociedade española a un debate de confrontación en materia educativa". 

Afirmou que este Grupo Parlamentario "segue mantendo en pé a oferta que fixo ao conxunto da sociedade española, a partidos políticos e á comunidade educativa: a necesidade de lograr dunha vez por todas un gran Pacto pola Educación". 

"Somos plenamente conscientes de que os españois non poden seguir sometidos aos vaivéns e incertezas impulsados por quen se cre posuidores da verdade absoluta; nós estamos moi lonxe desa postura", aseverou a dirixente do PP. 

"Temos que seguir avanzando, os españois non se merecen que nos instalemos en discusións baleiras encamiñadas exclusivamente a dar amparo ao inmobilismo e traballaremos sen descanso para lograr o acordo, porque por encima de todo preocúpannos as persoas; elas son a base do sistema educativo e a elas debémonos". 

Así, Moneo remarcou que os socialistas "non nos poden dar leccións nin en respecto democrático, nin en procura de acordos, porque sempre que asumimos responsabilidades de Executivo, valoramos o achegado por Gobernos anteriores, aínda sendo de diferente signo e non estando de acordo con algunhas das súas iniciativas".

O PSOE DECIDIU SITUAR A EDUCACIÓN NO CENTRO DO ENFRETAMIENTO POLÍTICO

A xuízo da dirixente do PP "é evidente que as boas intencións expresadas co fin de lograr un gran Pacto pola Educación, quedaron esquecidas desde o mesmo momento en que decidiron situar esta materia no centro do enfrontamento político". 

A portavoz popular lembrou que "desde o ano 1996 ao 2000, o Goberno do PP aplicou a lei vixente naquel momento, a LOGSE, tan só tentouse reforzar a presenza das Humanidades no sistema educativo, pero vostedes, os que debesen ser os aliados naturais nesta materia opuxéronse frontalmente". 

Máis tarde, engadiu "aprobamos no 2002 a Lei Orgánica de Calidade da Educación, tras comprobar a ineficacia da LOGSE, con 182 votos; exactamente os mesmos cos que se aprobou a LOMCE (182) e un máis cos que se aprobou LÓEA (181), pero vostedes paralizárona; non lle deron a máis mínima oportunidade".

Despois "continuou Moneo-abordaron a elaboración de LÓEA (unha reedición en aspectos fundamentais da malograda LOGSE), que dous anos despois da súa aprobación arroxaba taxas de abandono educativo cedo de máis do dobre da Unión Europea (31,7% España- UE un 14,7%). 

Por iso, asegurou Sandra Moneo "esta pasada Lexislatura asumimos a responsabilidade de cambiar o modelo educativo; España non podía manter nin un día máis unha Educación que non conseguía acurtar a brecha que nos separaba de Europa en abandono educativo temperán; que condenaba aos nosos mozos ao máis absoluto dos fracasos; que non lles ofrecía as máis mínimas oportunidades".

"E isto fixémolo entre todos, pedindo enormes esforzos en catro anos verdadeiramente complicados", apostilou a portavoz parlamentaria, á vez que aclarou que "fixémolo, respectando aquelas medidas que consideramos eficaces para a mellora do noso sistema, porque a LOMCE non só respectou boa parte da Lei Orgánica de Educación, senón que incorporou o 77% das propostas educativas do Pacto Social e Político pola Educación, impulsado polo entón ministro Gabilondo". 

A ÚNICA ALTERNATIVA DO PSOE EN MATERIA EDUCATIVA É O FRACASO

Na súa opinión, "é unha pena que neste proceso de avance, de mellora, non contásemos nin coa máis mínima axuda pola súa banda. Non presentaron alternativa; non teñen alternativa, porque a única que coñecen é a que conduciu ao sistema educativo español ao máis absoluto dos fracasos". Para a portavoz do PP os socialistas "non poden expor esta Proposición de Lei na Cámara e non valorar as súas consecuencias; porque as ten".

A portavoz do Grupo Popular sinalou que "ata o pasado decembro, as CC.AA. recibiran 168 millóns para a implantación da LOMCE; outros 368 recibirán ao longo deste ano; boa parte deles con cargo ao Fondo Social Europeo. O seu pequeno capricho implicaría a perda de 615 millóns de euros provenientes de Europa; nin máis, nin menos". 

Moneo cuestionouse se non cren que sería máis sensato sentarnos a falar, valorar aquelas medidas de éxito que permitan mellorar aos alumnos e corrixir aquelas que non cumpran os seus obxectivos, no canto de encerellarnos en debates sen sentido.

"Nós non estamos pechados ao cambio, estamos pechados ao retroceso", afirmou a dirixente do PP quen considerou que "paralizar a Lei; derrogala, para volver a receitas do pasado, sería a peor das condenas para o Sistema Educativo".

Así, Sandra Moneo advertiu que "o Sistema Educativo español está hoxe mellor que fai catro anos. Este Goberno herdou unha taxa de abandono educativo cedo de máis do 26% (26,32%), hoxe estamos no 19,97%, 6 puntos por baixo". "Por primeira vez, o abandono educativo cedo baixou do 20%, a mellor redución do abandono en catro anos".

Ao seu xuízo "debemos reforzar posición dos docentes como centro do Sistema, elaborando un marco regulador da función docente, cambiando o sistema de acceso; deseñando unha verdadeira carreira profesional, reforzando a súa formación ao longo de toda a súa vida e defendendo a súa autoridade no exercicio da súa función".

Ás familias debémoslles un dereito fundamental: a liberdade de elixir a educación e o centro para os seus fillos.

Aos alumnos ofrecéndolles un sistema educativo de calidade que garanta a mesma igualdade de oportunidades a todos, que lles forme ante novas esixencias: en idiomas, en novas tecnoloxías, un sistema que non abandone a ningún polo camiño. 

"Cremos nun sistema esixente, si, pero á vez inclusivo e integrador que axude a quen máis o necesita; que dea resposta aos alumnos con necesidades educativas especiais; que fomente a convivencia, a solidariedade, a participación", asegurou Moneo, á vez que indicou que "cremos nun sistema onde cada alumno atope o seu camiño, un camiño de éxito; iso é o que trasladamos á sociedade e funcionou".

Neste sentido, a portavoz do PP aclarou que "por iso os alumnos, optaron por quedar no mesmo; por iso, a Formación Profesional ha visto incrementado nun 30% o número de matrículas e por iso a Formación Profesional Dual pasou de 4.292 alumnos en 2013 a 20.000 alumnos este curso 2015/2016". "Un crecemento de case un 400%", concluíu. 

"Nada parece ser suficiente para vostedes. A decisión estaba tomada; esta Lei só ten un único problema, que non é a súa Lei", finalizou a portavoz do PP.

Concluído o debate , someteuse a votación a toma en consideración da citada a proposición de lei presentada polo Grupo Socialista sobre a suspensión do calendario da implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), que quedou aprobado con 186 votos a favor, 112 en contra e 41 abstencións, co que seguirá a súa tramitación en relatorio e Comisión.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta