miércoles, 6 de abril de 2016

O acordo sobre a crise de refuxiados cumpriu coas esixencias da Declaración Institucional que aprobou o Congreso.

Celebramos esta mañá unha extensa sesión plenaria, no que o punto central foi a comparecencia do presidente do Goberno en funcións, Mariano Rajoy, para informar sobre os Consellos Europeos de febreiro e marzo e do Cumio UE-Turquía que se celebrou o 18 de marzo. 

Reino Unido- Unión Europea

Segundo explicou Rajoy, o Consello Europeo, celebrado en Bruxelas os día 18 e 19 de febreiro, acordou o novo encaixe do Reino Unido na Unión Europea. Dixo que "detrás destas negociacións subxacía o desexo compartido de manter ao Reino Unido como membro da Unión", preservando "ao mesmo tempo os principios, valores e obxectivos" da UE.

Despois dunhas "intensas negociacións" entre a UE e Reino Unido, sinalou o presidente, o acordo articulouse finalmente en catro áreas: gobernanza económica, competitividade, soberanía e beneficios sociais e libre circulación.

Polo que se refire á gobernanza económica, Rajoy apuntou que se estableceu "unha salvaguardia para evitar que poida discriminarse a persoas físicas ou xurídicas na Unión en razón da moeda do seu estado membro" e, ademais, incorporouse "a garantía de que os contribuíntes dos Estados membros cuxa moeda non é o euro non serán responsables das operacións para apoiar a moeda común".

No ámbito da competitividade, o xefe do Executivo aclarou que se insistiu na necesidade de "lograr unha Unión máis competitiva en aras do crecemento e da creación de emprego", profundando no mercado interior e en acordos comerciais amplos.

O presidente apuntou que o terceiro punto do acordo, referido á soberanía, "orixinou un maior debate" para evitar "renunciar á esencia do proxecto europeo": "unha unión cada vez máis estreita entre os pobos de Europa". Ao final, dixo, recoñeceuse que Reino Unido "non está comprometido cunha maior integración política na Unión".

Mariano Rajoy sostivo que o punto máis polémico do acordo foi, con todo, o relativo aos beneficios sociais e a libre circulación, xa que constituía unha das principais preocupacións británicas e europeas. Explicou que o acordo sobre a limitación dos beneficios sociais para os traballadores que non son británicos foi posible "tras a introdución de determinadas garantías", como son a limitación no tempo, a non aplicación de forma retroactiva e a restrición exclusiva a beneficios non contributivos.

Así mesmo, o presidente sinalou que o número de traballadores españois que se verá afectado por este acordo con Reino Unido vai ser "moi reducido", porque só afectará "aos novos traballadores que se incorporen ao mercado laboral e porque as prestacións sociais a que se refire son exclusivamente asistenciais, de carácter non contributivo".

Cumio UE-Turquía

O presidente do Goberno explicou que o Cumio UE-Turquía, celebrada o 18 de marzo, tivo un precedente na reunión anterior do 7 de marzo, na que o presidente do Consello Europeo, Donald Tusk, quedou encargado de traballar e pechar a proposta que presentara o primeiro ministro turco en relación coa crise migratoria.

Antes de referirse expresamente ao acordo sobre os refuxiados, o presidente aclarou dous puntos: que os cidadáns turcos que desexen entrar en territorio Schengen obterán o visado sempre que cumpran os requisitos e que as negociacións de adhesión de Turquía á UE pasan polo cumprimento dos chamados "criterios de Copenhague" e polo respecto aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais.

Mariano Rajoy enumerou os principais puntos do acordo entre a UE e Turquía:
- A partir do 20 de marzo de 2016, os migrantes irregulares que cheguen desde Turquía ás illas gregas serán retornados a ese país "de maneira temporal e extraordinaria" e sempre "en plena conformidade co dereito internacional e da UE".
- Por cada sirio retornado a Turquía se reasentará na UE outro cidadán sirio procedente de Turquía, tendo en conta os criterios de vulnerabilidade das Nacións Unidas.
- Turquía comprométese a evitar que se abran novas rutas marítimas ou terrestres de migración ilegal á Unión.
- Poñerase en marcha un réxime voluntario de admisión humanitaria.
- Acelerarase a liberalización de visados para suprimir os requisitos esixidos aos cidadáns turcos que desexen entrar en territorio Schengen.
- A UE procederá ao desembolso dos 3.000 millóns de euros asignados "en virtude da facilidade financeira para Turquía". Cando estes recursos utilizáronse na súa totalidade e sempre que se cumpriron todos os requisitos, a UE "mobilizará 3.000 millóns de euros adicionais ata o final de 2018".

O xefe do Executivo explicou que este acordo ten o obxectivo "primordial" de "evitar a perda de vidas humanas, disuadindo a quen se expoña a viaxes moi perigosas para a súa integridade física e para a súa vida". Tamén se pretende combater ás mafias que trafican con persoas e ofrecer unha vía legal aos que sexan "susceptibles de protección internacional".

Rajoy asegurou que, durante todo o proceso negociador, España sempre defendeu: "O respecto rigoroso á legalidade europea e internacional e exclusión expresa de calquera tipo de expulsión colectiva; a tramitación individualizada dos expedientes de solicitude de asilo, e unha especial atención ás persoas máis vulnerables". 

É dicir, "este Goberno cumpriu o mandato contido na Declaración Institucional aprobado por todos os grupos parlamentarios o 16 de marzo", xa que no acordo introducíronse as garantías esixidas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta