jueves, 14 de abril de 2016

Adiante coa rehabilitación do firme de catro estradas en territorio da provincia de Ourense

Destaco dous anuncios de Anuncios de formalización de contratos da Dirección General de Carreteras do Ministerio de Fomento publicados no BOE do pasado sábado 9 de abril, e que afectan a rehabilitación do firme de catro estradas en territorio da provincia de Ourense.

.  Rehabilitación do firme da estrada N-120, pp. kk. 438+300 e 472+800 (desde o límite da provincia de Lugo ao de León) e N-536 pp. kk. 33+800 e 51+960. Foi formalizado con Construcións Taboada e Ramos, S.L. por un importe total de 167.572,90  euros por ser  a oferta económica máis vantaxosa.

. Rehabilitación do firme da estrada N-540, pp.kk. 68+800 e 78+500 (entre Cambeo e o límite coa provincia de Lugo) e N-541 pp.kk. 12+750 e 27+150 (entre Arrabaldo e Carballiño). Foi formalizado con Construcións Taboada e Ramos, S.L. por un importe total de 164.172,80  euros por ser a oferta económica máis vantaxosa.

Ambas as actuacións comezarán tan pronto cesen estas persistentes choivas e espérase que duren un par de meses.

Celebro estas adxudicacións do Ministerio de Fomento que servirán para mellorar a seguridade viaria e emendar as deficiencias existentes nos firmes destas estradas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta