jueves, 14 de abril de 2016

O Tribunal de Xustiza da UE rexeitou o último recurso interposto polos estaleiros holandeses contra o novo " Tax lease español "

Con enorme alegría recibo hoxe a noticia de que o Tribunal de Xustiza da UE rexeitou o último recurso interposto polos estaleiros holandeses contra o actual sistema español de amortización anticipada para o financiamento de activos aplicable a buques (novo “tax lease”).
Confírmase a plena legalidade do actual sistema que foi autorizado pola Comisión Europea en novembro de 2012. Aquela decisión supuxo un fito no ámbito da Unión Europea, por ser a primeira vez que unha medida desta natureza era aprobada pola Comisión. A sentenza ditada hoxe, corrobora o máximo nivel de seguridade xurídica do novo “tax lease”.

O Tribunal de Luxemburgo xa rexeitou en primeira instancia, o 9 de decembro do 2014, o recurso interposto pola asociación de estaleiros holandeses contra a decisión da Comisión Europea, pola que dita asociación foi condenada en costas. A pesar diso, coa intención de seguir xerando incerteza e prexudicar a actividade comercial naval de España, os estaleiros holandeses lograron manter aberto o litixio mediante un novo recurso ante o Tribunal da UE.

As miñas maiores felicitacións a PYMAR - unha Sociedade Anónima constituída en 1985 polos pequenos e medianos estaleiros privados españois para defender os intereses da construción naval privada tanto en España como no conxunto de Europa - polo seu tesón en defender firmeza un sistema agora máis seguro que nunca e que ten permitido que desde que se puxo en marcha en España, no ano 2013, acollésense a este réxime un total de 27 operacións, por un importe conxunto superior aos 925 millóns de euros para contratos de construción de buques xeradores de máis de 6 millóns de horas de traballo.

E xusto é necesario recoñecer a estratexia de unidade e cohesión entre todos os axentes do sector naval español, e en particular, á efectividade do papel da Administración española, a avogacía do Estado e as Comunidades Autónomas, singularmente a de Galicia.

2.7.2013 no Congreso
Aproveito para lembrar que tamén desde o ámbito parlamentario defendimos esa causa con unidade, así o 2 de xullo de 2013 os deputados do PP de Galicia no Congreso promovimos a redacción dunha Proposición non de Lei, que finalmente foi subscrita por todos os grupos parlamentarios e que foi aprobada por unanimidade na Comisión de Industria do Congreso convocada para o día 16 de xullo. Debate no que polo PP interveu a miña compañeira deputada Tristana Moraleja.

Naquela comparecencia conxunta que fixemos o citado 2 de xullo os representantes dos Grupos Parlamentarios, destaquei que a intención desa PNL non era outra que se visualizizase o forte respaldo do Congreso ao Goberno de España no seu labor de oposición á decisión de ter que devolver as axudas. "Hoxe sumamos, desde o Congreso, esta forte petición conxunta de todos. Están afectados 87.000 empregos, fundamentalmente no País Vasco, Galicia, e Asturias, pero tamén a Cantabria, Baleares e Canarias, e por iso nós pedimos encarecidamente que se tome unha decisión que sexa correcta e que non se mande ao paro a 87.000 persoas que non o merecen", dixen.

O tempo deunos a razón a todos.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta