jueves, 18 de febrero de 2016

Conclúe a perforación do túnel de O Corno, máis longo dos que se executan no tramo Zamora-Ourense

Continuan os avances nas obras de construción da plataforma da liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia, Onte mesmo  Adif Alta Velocidade informaba sobre a conclusión da perforación do túnel de O Corno (vía dereita), estrutura situada no subtramo do mesmo nome, pertencente á Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia.

O subtramo une as localidades de Cerdedelo, en Laza, e Prado, pertencente ao termo municipal de Vilar de Barrio. O trazado compóñeno dúas vías paralelas, cuxos eixos distan 30 m entre si, con capacidade para admitir circulacións de ata 350 km/h.

O túnel de O Corno, cos seus 8.577 m de lonxitude en vía dereita e 8.583 en vía esquerda, é o máis longo dos que se executan no tramo Zamora-Ourense, único segmento en construción da LAV Madrid-Galicia tras a posta en servizo do tramo Olmedo-Zamora. 

En paralelo ao tubo dereito, constrúese o tubo para a vía esquerda, obxecto doutro contrato, e cuxa perforación concluíu o pasado mes de decembro.

Dos 8.577 m de lonxitude total do tubo dereito, 8.525 m escávanse en mina (baixo terreo natural) e o resto corresponde ás estruturas en túnel artificial previstas en ambas as bocas para mellorar a integración ambiental da obra.

O túnel de O Corno (vía dereita), que ten unha sección libre interior de 52 m2, albergará no seu interior unha vía de ancho estándar (1.435 mm), así como beirarrúas a ambos os dous lados para mantemento e evacuación. O anel do túnel realízase mediante revestimento de formigón en masa, cun espesor mínimo de 30 cm, e estará dotado de sistemas de impermeabilización e drenaxe.

A obra inclúe a execución de 21 galerías de comunicación entre ambos os tubos (vías esquerda e dereita), separadas entre si uns 400 m e cunha sección libre duns 30 m2. A súa misión é a eventual evacuación de persoas e a comunicación de instalacións entre os dous túneles paralelos. Tamén se escavaron dúas galerías técnicas para a instalación de equipos de seguridade e comunicacións.

Ademais da construción do túnel de O Corno (vía dereita), o subtramo inclúe a execución de viadutos paralelos para cruzar os arroios de Bouzas e Felgueiras. No caso da vía esquerda está proxectado un único viaduto de 170 m de lonxitude, mentres que para a vía dereita están previstos dous viadutos independentes, de 22 m e 97 m respectivamente.

Escavación:

A escavación do túnel de O Corno (vía dereita) realizouse seguindo o denominado "novo método austriaco", baseado en avances sucesivos de curta lonxitude (entre 1 e 4 m) mediante medios mecánicos. 

En función do terreo atopado cabe a posibilidade de escavar toda a sección dunha vez ou facelo en 2 fases: unha primeira de avance, abrindo a sección superior do túnel (bóveda) para o acceso de maquinaria pesada, e unha segunda de esnaquiza ou escavación da parte inferior (contrabóveda).

Inmediatamente despois de cada avance, realízase o sostemento do túnel mediante unha bóveda de formigón proxectado, con espesores de entre 10 e 30 cm e reforzada, segundo a calidade do terreo, con bulones (barras metálicas de entre 4 e 6 m) ou cerchas (arcos metálicos coa mesma forma que a sección escavada). 

A escavación e sostemento do túnel realizouse simultaneamente desde as bocas Este e Oeste, situadas nas localidades de Cerdedelo e Prado, respectivamente. Escaváronse 4.657 m desde o emboquille Leste e 3.920 m desde o Oeste.

Terminada a escavación e sostemento, procederase a instalar as láminas de impermeabilización e as drenaxes do túnel e, posteriormente, revestirase mediante un anel de formigón en masa de espesor mínimo de 30 cm, que será o que soporte as instalacións de superestructura (vías, catenaria, sistemas de seguridade e comunicacións, etc.).