martes, 12 de enero de 2016

Última reunión da Deputación Permanente da X Lexislatura

Asisto esta tarde á última reunión da Deputación Permanente do Congreso, presidida por Jesús Posada.

Na mesma, procedemos á  aprobación do Informe de Dación de Contas da Deputación Permanente do Congreso dos Deputados da X Lexislatura á Cámara da XI Lexislatura. 

E igualmente acordamos delegar na Presidencia da Cámara do exercicio da competencia para incluír no Informe de Dación de Contas a referencia aos asuntos que poidan suscitarse ata a constitución da Cámara da XI Lexislatura, que terá lugar precisamente mañá.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta