miércoles, 27 de enero de 2016

Constituidos oito grupos parlamentarios e activada a constitución das Comisións e da Deputación Permanente

Onte na reunión do órgano de goberno da Cámara, a Mesa, pechouse a constitución dos grupos parlamentarios: o GP Popular, con 119 membros; o GP Socialista, con 89 deputados; GP Podemos-En Comú Podem-En Marea, con 65 integrantes; GP de Cidadáns, con 40 deputados; Esquerra Republicana, con 9 parlamentarios; GP Catalán (Democràcia i Llibertat), con 8 membros; GP Vasco (EAJ-PNV), con 6; e Grupo Mixto, no que quedaron incorporados os 4 deputados de Compromís; os 2 de Unidade Popular-EU; 2 parlamentarias de EH-Bildu; dous de UPN, outro de Foro Asturias, a deputada de Coalición Canaria, o de Nova Canarias e Gómez da Serna.

Comisións e Deputación Permanente 

A Mesa, oída a Xunta de Portavoces, acordou tamén, a constitución das Comisións e da Deputación Permanente, así como o número de deputados de cada grupo parlamentario que formarán parte de cada un destes órganos, co fin de manter unha representación proporcional á da composición do Pleno.

A distribución dos grupos nas comisións, segundo o presidente, "respecta moi ben os números da Camara, practicamente un representante por cada oito, e respecta moi ben o que pasaría no Pleno, como se poderían compoñer maiorías absolutas en acordos entre grupos". O Grupo Mixto reclamou ter un representante máis, petición que a Mesa desestimou porque "descuadraría" esta representatividade.

Deste xeito, as Comisións estarán integradas por 43 deputados, dos que 15 serán do Grupo Popular, 11 do Socialista; 8 de Podemos-En Comú Podem-En Marea; 5 de Cidadáns; 1 de Esquerra; 1 de Democràcia i Llibertat; 1 do PNV e 1 do Grupo Mixto.

Polo que respecta á Deputación Permanente, o número de membros serán 60 membros, repartidos do seguinte modo: 21 para o Grupo Popular; 14  para o Socialista; 11 para Podemos-En Comú Podem-En Marea; 7 de Cidadáns; 2 de Esquerra; 2 de Democràcia i Llibertat; 1 do PNV e 2 do Grupo Mixto.

Nesta reunión da Mesa, unha vez constituídos os grupos parlamentarios, tomáronse tamén unha serie de decisións relacionadas coa distribución de espazos en función do número de deputados de cada grupo, e a organización de recursos materiais e humanos, necesaria "para que esta Cámara empece a traballar".

O presidente do Congreso dos Deputados, Patxi López, anunciou que "a Cámara empeza a traballar a pleno rendemento" e a partir do próximo mércores poñeranse en marcha as comisións permanentes establecidas actualmente no Regulamento, sen necesidade de esperar á composición do novo Goberno. 

"Aínda que haxa un Goberno en funcións, esta Cámara non está en funcións, e vai empezar a traballar no prazo máis breve", explicou Patxi López en rolda de prensa tras a reunión da Mesa do Congreso. Para iso, acordouse xa a constitución das Comisións, tanto as que están xa definida, como as de Estatuto do Deputado, Peticións e Regulamento, e que non están vinculadas á composición do Goberno, como as permanentes lexislativas que están previstas actualmente. 

A pesar de que as Comisións Permanentes Lexislativas adoitan constituírse tras a constitución do novo Goberno co fin de adaptarse ao deseño dos Ministerios, neste caso acordouse crealas xa para que poidan empezar a poñerse en marcha, unha vez que os grupos definan, antes do martes ao mediodía, que deputados compoñerán cada unha delas.