viernes, 11 de diciembre de 2015

Eleccións Xerais 2915: ¿ Mellorou o gasto social neste Goberno?

Continuando coa campaña informativa do Partido Popular: "30 Días, 30 Respostas", hoxe respóndese a seguinte pregunta:


¿ Mellorou o gasto social neste Goberno?

Entre 2007 e 2011 España era o país da OCDE onde máis aumentara a desigualdade. De maneira que os ingresos reais do 10% máis pobre da poboación diminuíron un 13% ao ano entre o 2007 e o 2011, mentres que para o 10% máis rico baixou un 1.4%.

A taxa de pobreza ou exclusión crecía 5 veces máis rápido que no conxunto da Unión Europea e a infantil, facíao a unha velocidade 3 veces maior (período 2007-2011). O último Plan Nacional de Acción para a Inclusión Social (PNAIN) realizado polo Goberno socialista finalizou no ano 2010, sen que levase a cabo uno novo a pesar do momento álxido da crise.

LOGROS DESTE GOBERNO

Púxose en marcha o Plan de Acción para a Inclusión Social 2013-2016, composto por 240 medidas e dotado con máis de 136.500 millóns de euros (93 millóns de euros/día). Ten un dobre eixo de actuación: por unha banda, a inclusión activa (fomento de emprego, prestacións para persoas en situación de vulnerabilidade, reducir a pobreza infantil, e garantir uns servizos básicos) e, por outro, a atención específica a todos os colectivos con dificultades (o anterior Plan só contemplaba a inmigrantes e dependentes).

En 2014 creouse un fondo dedicado ás familias con fillos que atravesan máis dificultades dotado con 17 millóns de euros, en 2015 ampliouse ata os 32 millóns e en 2016 prevese que alcance os 48 millóns de euros.

O Plan Prepara manterase vixente ata que o paro non baixe do 20%. Trátase dunha axuda de 400 euros (450 se ten cargas familiares) para aquelas persoas que esgotan a prestación por desemprego. Beneficiou a máis de 615.000 persoas.

Púxose en marcha un novo un plan de axuda para os parados de longa duración (426 euros) con polo menos un familiar ao seu cargo que obtivo máis de 125.000 solicitudes.

O programa de axuda alimentaria ás persoas máis desfavorecidas, contempla 663 millóns de euros ata 2020. En 2015 a dotación elevouse ata os 118,5 millóns de euros que permitiron comprar 113,15 millóns de alimentos, 64 millóns de quilos máis que en 2014.

Estableceuse que as axudas sociais estean exentas de cotización ao IRPF e que ademais sexan inembargables, mellorando con iso a protección social das persoas máis vulnerables.

Garantiuse aos desempregados sen prestación e ás súas familias o acceso ao cartón sanitario e a gratuidade dos medicamentos, (antes pagaban o 40%).
Reforzouse o apoio ás entidades sociais ao destinar 3.000 millóns do Fondo de Liquidez Autonómica (Plan Social de Apoio a ONG) ao pago de facturas atrasadas das Administracións autonómicas.

Aprobouse a nova Lei do Terceiro Sector de Acción Social e reformouse a Lei de Voluntariado. Con estas leis establécese un marco regulatorio que ampara a ao redor de 30.000 entidades sociais e recoñécese o gran labor social que desempeñan en España ao redor de 6 millóns de voluntarios.

Ademais, distribuíuse ao longo da lexislatura 850 millóns de euros, con cargo ás subvencións do 0,7% do IRPF, ás entidades sociais para financiar programas de acción social.
Aprobouse a primeira Estratexia Nacional Integral para Persoas sen Fogar, cuxo obxectivo é previr, mellorar a atención, reducir o número de persoas que viven na rúa e restaurar o seu papel na sociedade.

RETOS A FUTURO

O Partido Popular asume o compromiso firme de combater a exclusión social e dar prioridade a todas as medidas que favorezan a inclusión social, laboral e educativa. 

Para iso, aprobaremos unha Lei Básica de Servizos Sociais de ámbito nacional que garanta, con carácter uniforme para toda España, unhas prestacións comúns, e permítanos avanzar no recoñecemento de novos dereitos subxectivos no ámbito social.

 Ademais, poñeremos en marcha unha Estratexia Nacional de Loita contra a Pobreza, con especial atención aos mozos e aos casos crónicos. Ademais, coordinaremos os criterios das Rendas Mínimas de Inserción das distintas Comunidades Autónomas para favorecer a igualdade de oportunidades

https://www.youtube.com/watch?v=ud8fCa14K84

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta