martes, 8 de diciembre de 2015

Eleccións Xerais 2015: ¿Subiron as exportacións nesta lexislatura?

Continuando coa campaña informativa do Partido Popular: "30 Días, 30 Respostas", hoxe respóndese a seguinte pregunta:

¿Subiron as exportacións nesta lexislatura?

Co Partido Popular no Goberno, entre 2011 e 2014, as exportacións das empresas españolas aumentaron un 23%. Hoxe somos máis competitivos que nunca.

España exporta hoxe case un 35% do seu PIB, cando vimos dun 22%. España chegou décadas tarde ao proceso de internacionalización, pero durante esta lexislatura demos un salto cualitativo e cuantitativo que ningún outro país da nosa contorna puido conseguir. Só é comparable ao milagre económico de Corea do Sur e Singapura. 

Que España estivese a exportar 220.000 millóns de euros no ano 2011 e que este ano vaia a exportar 350.000 millóns é un cambio moi positivo, son 130.000 millóns de euros máis ao ano, máis que o PIB dalgúns países europeos.

España gaña mercados: un 37% da exportación vai fóra da Unión Europea, cando era só un 25% en 2009; e en 2014 aumentaron notablemente as nosas exportacións a Asia e a Norteamérica.

?En 2014 rexistrouse unha capacidade de financiamento fronte ao exterior de 14.686  millóns de euros, o 1,4 % do PIB, permitíndonos reducir así a débeda contraída co resto do mundo. Conseguiuse así reducir o principal desequilibrio da nosa  economía, cun déficit corrente que chegara a supoñer o 10% do PIB en 2007. Agora temos saldos positivos con algúns dos nosos principais socios comerciais como Francia, Portugal, Reino Unido ou Italia.

Agora temos máis de 150.000 empresas exportadoras, delas máis de 45.000 empresas que exportan regularmente, en 2011 eran 30.000.


A Lei de apoio aos Emprendedores e a súa Internacionalización foi determinante para converter o Comercio Exterior nun alicerce do novo modelo económico; ademais, foi a orixe do Plan estratéxico de internacionalización.

A oferta exterior española concéntrase cada vez máis en contido tecnolóxico alto e medio- alto, co 53,2% das nosas exportacións manufactureiras en 2014, e o 55,3% en 2015 (delas o 10% de alta tecnoloxía). Destacan os bens de equipo, material eléctrico, automóbil, equipos médicos, construción aeronáutica e espacial, e produtos farmacéuticos,  electrónicos, ópticos e químicos.

As exportacións de alimentación, bebidas e tabaco representan o 15,5% do total.

O programa de mobilidade internacional establece un novo marco normativo de concesión de visados e autorizacións de traballo para facilitar a entrada de profesionais, directivos e investidores estranxeiros, e así eliminar os obstáculos ao investimento, ao talento e ao emprendimiento, con 12.197 visados e autorizacións de residencia concedidos nos primeiros dous anos de vixencia deste programa. 

Apóiase decididamente á internacionalización das nosas empresas: cando unha peme quere saír fóra de España ten o apoio coordinado do ICEX, da súa axencia autonómica de internacionalización, do FIEM, os créditos do ICO, os apoios financeiros de Cofides e o do seguro de crédito á exportación de CESCE, e todo cunha utilización eficiente dos recursos.

O ICEX traballa nunha plataforma de difusión de información sobre licitacións, programas e proxectos internacionais, para distribuír a información ás empresas coa antelación suficiente para que preparen as súas ofertas. Daqueles proxectos superiores a un millón de euros, as nosas empresas foron adxudicatarias en 2014 de contratos por valor de 52.700 millóns de euros, fronte aos 45.000 millóns de euros en 2013. Este ano vaise a superar amplamente esa cifra.


Desde a súa creación en 2011 ata 2014 aprobouse en Consello de Ministros e con cargo ao FIEM un total de 64 operacións de financiamento de empresas españolas cun importe total de case 1.000 millóns de euros, lográndose unha capacidade de apalancamiento notable, e un efecto arrastre sobre as exportacións españolas.


https://www.youtube.com/watch?v=g_iBNIyjnBo

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta