lunes, 7 de diciembre de 2015

Eleccións Xerais 2015: ¿Teñen os mozos españois un futuro laboral prometedor?

Continuando coa campaña informativa do partido Popular: "30 Días, 30 Respostas",  respóndese a seguinte pregunta: 


¿Teñen os mozos españois un futuro laboral prometedor?


O 12 de setembro de 2014 aprobouse a primeira Estratexia dirixida aos mozos en España. A Estratexia de Mocidade 2020 está dotada con 2.942 millóns de euros, conta con 211 medidas e máis do 90% destínanse á promoción de emprego e fomento do emprendimiento entre os mozos.

En paralelo, a Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo corrixe desde a raíz as debilidades estruturais do mercado de traballo dos nosos mozos. A día de hoxe, máis de 432.000 menores de 30 anos benefícianse dalgunha das súas 100 medidas: tarifa plana a mozos autónomos de 50 euros durante seis meses; posibilidade de compatibilizar durante nove meses a prestación por desemprego con actividade por conta propia; redución da cota á Seguridade Social do 100% para contratos a mozos sen experiencia laboral ou desempregados de longa duración; unha redución do 100% nas cotas á Seguri¬dade Social durante un ano para contratos indefinidos ou bonificación na cota á Seguridade Social de 500 euros ao ano durante tres anos e de 700 euros se se subscribe contratos indefinidos con mulleres.

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, ten como finalidade ofrecer aos mozos atopar un emprego acorde coa súa formación, competencias e experiencia ou ben adquirir unha formación determinada. Dos 6.000 millóns de euros orzados para toda a UE, os mozos españois van recibir, 1.800 millóns de euros, case un terzo do orzamento total. En xullo de 2015, ampliouse a idade, pasando dos 25 aos 29 anos. A día de hoxe hai máis de 85.000 mozos inscritos.

Co Programa de microcréditos para mozos facilitamos o acceso ao financiamento necesario para poñer en marcha proxectos empresariais dos mozos menores de 35 anos. Ata o momento, alcanza xa os 111 microcréditos.

Hoxe hai 50.000 menores de 25 anos que saíron da lista do paro con respecto a hai un ano. O desemprego xuvenil ha caído desde 2014 en 106.650 persoas (-13,25%) entre os menores de 30 anos. 4 de cada 10 mozos que abandonaron o desemprego na Zona Euro son españois.

https://www.youtube.com/watch?v=Rporw-4AxfE

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta