viernes, 9 de octubre de 2015

Unha nova regulación para a subministración e a produción de electricidade con autoconsumo

Resalto do Consello de Ministros celebrado hoxe a regulación a través dun Real Decreto das condicións administrativas, técnicas e económicas para a subministración e a produción de electricidade con autoconsumo.

O ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria, sinalou que esa norma busca fomentar a xeración distribuída (achegar a xeración da electricidade ao momento no que se consome) e dar un "novo impulso" ás enerxías renovables.

O texto establece dúas modalidades de autoconsumo. A primeira consiste en dispoñer dunha instalación só para autoconsumir; isto supón que se se produce máis enerxía da que se consome, ese excedente pode verterse á rede eléctrica pero non venderse.

A segunda modalidade inclúe o autoconsumo máis a venda, é dicir, pódese verter e vender a enerxía sobrante; as condicións son que as instalacións teñan máis de 100 quilowatts de potencia e que os vendedores estean inscritos no Rexistro de produtores de electricidade. O prezo que o sistema lle pagaría por esa enerxía eléctrica, indicou o ministro, "sería exactamente o prezo horario do momento no que a está vertiendo".

En canto á súa contribución ao sostemento do sistema eléctrico, José Manuel Soria apuntou que o autoconsumidor non paga nin o importe da enerxía que produce nin os impostos do IVE e o especial da electricidade. Tampouco ten que asumir ningún custo do sistema se non está conectado á rede eléctrica.

No caso de que si o estea, engadiu o ministro, o autoconsumidor ten que pagar as peaxes do transporte e a distribución da electricidade "na medida en que os utiliza". En canto aos custos do sistema -a amortización do déficit eléctrico acumulado ata o ano 2013, os incentivos ás renovables e a solidariedade cos sistemas extrapeninsulares, onde a xeración é máis cara-, o autoconsumidor "contribúe como calquera outro consumidor porque eses custos tenos que abonar o sistema á marxe de que un autoconsuma ou non", argumentou Soria. 

O mesmo ocorre cos chamados 'pagos de respaldo', xa que estes son os que aseguran que poderá obter enerxía do sistema se, nun momento determinado, ten que acudir a el.

O ministro de Industria, Enerxía e Turismo explicou que o Real Decreto establece dúas exencións a estes pagos. A primeira beneficia a todos os autoconsumidores que teñan unha potencia contratada igual ou inferior a dez quilowatts. A segunda, ás instalacións de autoconsumo nos réximes insulares e extrapeninsulares, xa que ao tratarse de 'illas enerxéticas' producir electricidade é alí ata catro veces máis caro que facelo na Península e, por tanto, o autoconsumo é unha forma de reducir o custo medio de produción neses sistemas.

José Manuel Soria subliñou que o Consello de Estado, no seu informe sobre a nova norma, "afirma que é conforme ao marco legal vixente" e móstrase totalmente partidario en todos os aspectos que fan referencia ao que o autoconsumidor debe pagar por concepto de peaxe, de custo do sistema eléctrico ou de cargos".

O Real Decreto contempla un prazo de seis meses para que os consumidores, as instalacións e os demais axentes adáptense ao texto.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta