miércoles, 21 de octubre de 2015

PGE 2016: Aprobados defininitivamente os Orzamentos Xerais do Estado para 2016


Onte, os Orzamentos Xerais do Estado para 2016 concluíron a súa tramitación parlamentaria coa aprobación das emendas incluídas durante a súa tramitación no Senado, que quedaron incorporadas ao texto que se publique no Boletín Oficial do Estado para entrar en vigor, o 1 de xaneiro.

O proxecto de Orzamentos elaborado polo Goberno foi modificado durante a súa tramitación coa aprobación case 200 emendas. No Congreso incluíuse un centenar, as presentadas polo Grupo Popular, que quedaron xa incorporadas ao ditame de Comisión salvo dúas, aprobadas en Pleno, relacionadas coa aplicación do complemento por maternidade das pensións contributivas. Tamén se aprobou, por acordo de todos os grupos, aumentar en 200 millóns de euros o orzamento para o reasentamiento de refuxiados.

No Senado incorporáronse case cen emendas, ratificadas hoxe polo Pleno da Cámara Baixa. Entre elas, inclúese a modificación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para aumentar o límite da dedución por seguro de enfermidade en determinados casos; e da obrigación de presentar declaración do Imposto sobre Sociedades en función dos ingresos.

Neste debate final, o portavoz do Grupo Popular, Rafael Hernando, lembrou hoxe, que "o ano 12 foi o ano que utilizamos os Orzamentos para frear a sangría que vostedes nos deixaron, o ano 13 foi o que acabamos coa recesión, o 14 foi o da recuperación, o 15 foi o do crecemento e o ano 2016 vai ser o da consolidación, sempre que o PP volva gañar as próximas eleccións". 

Explicou que os Orzamentos de 2016 "baséanse no gran cambio producido en España, ese gran cambio que implica a recuperación económica" e que fai que fosen cualificados como "os orzamentos da estabilidade e da credibilidade" ou "como realistas, posibles e factibles" polos organismos nacionais e internacionais.

"Tamén os cualifican así", lembrou, "as empresas de rating financeiro, aquelas que melloran as cualificacións á débeda española mentres que baixan a doutros países como Francia". "Fano, ademais, porque estamos nunha época na que cando se pon a débeda de España no mercado, lla retribuye con tipos de interese negativos, unha situación ben diferente á que tivemos e herdamos", aseverou. 

Neste sentido, denunciou a actitude do anterior goberno socialista e aos seus dirixentes, que "saíron espantados e non quixeron presentar os Orzamentos de 2011 para 2012, e fuxiron das súas responsabilidades deixando este país tirado". Para Hernando, aquilo " foi a historia dun gran engano, que dicía que estabamos xa nunha nova recesión, que a caída da recadación superaba os 70.000 millóns, que o déficit superaría os 100.000 millóns e que aos 3,5 millóns de parados que deixaron uniríase un millón máis no ano 12 se non se cambiaban as cousas". 

Pero o Goberno de Mariano Rajoy non escoitou aqueles enganos, "escoitamos aos cidadáns e confiamos nos cidadáns, na capacidade dos españois para mellorar as cousas, nas pequenas e medianas empresas, nas grandes empresas deste país, nos autónomos, e no esforzo dos traballadores". "Grazas a iso, as cousas son hoxe ben distintas a como eran cando vostedes fóronse do Goberno", engadiu.

Iso tamén foi posible porque o PP non fixo caso a "eses gurús que nos instaban a pedir o rescate para ter que afrontar o que fixeran noutros países, que consistía en que o Goberno tería que baixar, imposto por Bruxelas, as pensións, as indemnizacións aos parados ou os gastos de protección social". "Non quixemos facer iso, superamos a situación e hoxe estamos bastante mellor que vostedes nos deixaron", asegurou Hernando. 

Durante a súa intervención, Rafael Hernando explicou que os Orzamentos Xerais do Estado para 2016 "son os orzamentos con maior contido social da historia", que ademais teñen prevista "a creación de medio millón de novos empregos; sóbense as pensións, non se conxelan; sóbense os salarios dos funcionarios, non se baixan un 10%; aumenta o gasto social e de bolsas, non se engana; e auméntanse as transferencias ás CCAA para que poidan soster a educación, a sanidade e a dependencia". 

"En definitiva, son os orzamentos que consolidan o noso crecemento, o noso emprego, o noso consumo, o noso aumento na recadación, e a nosa mellora no benestar social baixando os gastos e baixando os impostos, mellorando realmente as rendas das familias", manifestou. 

Así mesmo, Hernando referiuse ao informe da Comisión Europea sinalando que "é verdade que fala de determinados riscos, e faio cando advirte dos riscos de que comunidades autónomas e concellos poidan desviarse nas súas previsións, precisamente porque o PSOE cometeu a insensatez de dar o poder neles aos que están polo gasto público e o incumprimento da regra de gasto".

Pero tamén hai outros riscos, como "o risco de cambiar o artigo 135, volver ás políticas do señor Zapatero e que non se cumpra o equilibrio orzamentario?, ou que ?apróbense nesta cámara emendas como as do PSOE por un valor superior aos 10.000 millóns de euros que é un punto máis de déficit". "O verdadeiro risco para España son vostedes, señores do PSOE", denunciou.

O portavoz do PP sinalou que "os cidadáns no mes de decembro van ter que decidir se queren estabilidade, crecemento, se apostan polo emprego ou se queren volver ao pasado e dar o salto ao baleiro". 

"Nós somos os de facemos e cumprimos, e non necesitamos facer fichaxes porque confiamos na xente e no noso grupo parlamentario", asegurou Hernando, á vez que engadiu que "é este grupo parlamentario o que deu estabilidade ás políticas do Goberno de Mariano Rajoy, que foi capaz de cambiar as cousas para centos de miles de españois".

Finalmente, Rafael Hernando asegurou que "a sociedade española cambiou da desesperación á ilusión, do pesimismo á confianza, da crise á recuperación". "Acabamos a lexislatura coa satisfacción do traballo ben feito, outros non poden dicir o mesmo", concluíu.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta