martes, 8 de septiembre de 2015

PGE 2016: Debate en Comisión de Presupostos das emendas ao articulado


Hoxe e mañá reúnese a Comisión de Presupostos para debater o proxecto de lei de Presupostos Xerais do Estado para 2016, ao que se presentaron máis de 4.300 emendas ao articulado.

O informe elaborado polo relatorio, que non modificou o texto remitido no seu día polo Goberno, elévase á Comisión de Presupostos, onde se debaterán e votarán as máis emendas.

O texto someterase a unha votación final sobre o resto do proxecto, que inclúe o preámbulo e os artigos e anexos que fosen modificados como consecuencia da aprobación de emendas.

Co informe do relatorio e as emendas que, se é o caso, se incorporen, a Comisión redacta o ditame, que será debatido en Pleno, xunto ás emendas, que os grupos decidan manter vivas, a semana do 14 ao 16 de setembro. A continuación remitirase o texto ao Senado.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta