domingo, 23 de agosto de 2015

O vindeiro Pleno do Congreso

Os próximos días 25 ao 26 de agosto, martes e mércores, está previsto o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2016, ao que presentaron emendas de totalidade os grupos Socialista, da Esquerda Plural, de CidU, UPyD, PNV e, dentro do MixtoAmaiurERC, Coalición Canaria, BNGCompromísFA, e Geroa-Bai.


O debate comezará ás 12:00 horas coa presentación do proxecto por parte do Goberno. Unha vez concluída a exposición dos Presupostos, continuarase o Pleno coa defensa das emendas de totalidade, por orde de maior a menor, dos grupos parlamentarios. Por último tomarán a palabra para fixar posición os representantes das formacións que non pedisen a devolución do texto.


Pola súa banda, as emendas ao articulado poderán presentarse ata o 27 de agosto, ás 14:00 horas, e antes do 4 de setembro terá que estar aprobado o informe de relatorio, que se elevará á Comisión. Esta terá ata o 11 de setembro para aprobar o ditame.

O ditame elaborado pola Comisión de Presupostos, a partir do informe do relatorio e as emendas que, se é o caso, se aproben, será debatido en Pleno entre o 14 e o 16 de setembro. A continuación remitirase o texto ao Senado.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta