miércoles, 19 de agosto de 2015

Mariano Rajoy supervisa as obras da conexión de alta velocidade entre Madrid e Galicia

Esta mañá, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, e a ministra de FomentoAna Pastor, supervisaron as obras da conexión de alta velocidade entre Madrid e Galicia no tramo comprendido entre Ourense e Lubián

Unha visita á que non puiden asistir por encontrarme cumprindo a miña obriga de presidir a Comisión de Fomento do Congreso, recibindo as comparecencias dos altos cargos do Ministerio para explicar os PGE para 2016.

No seu percorrido, o presidente do Goberno e a ministra de Fomento comprobaron, entre outros, os avances de obra no túnel de Prado, que conta con dous tubos de 7,6 km, con 52 m2 de sección libre e 4,4 m de raio cada un.

O túnel de Prado, cuxa execución supón un investimento global de 201,5 millóns de euros, encóntrase no subtramo Prado-Porto (9,1 km) dentro do tramo Lubián-Ourense da liña de alta velocidade, que dará continuidade aos tramos Olmedo-Zamora, cuxa entrada en servizo está prevista para este ano, e Zamora-Lubián que, unha vez concluídos, permitirán completar a conexión completa de Galicia á rede de alta velocidade, en 2018.

Nestes momentos, entre Lubián e Taboadela, nas proximidades da capital ourensana, xa se encontran finalizadas as obras de plataforma no subtramo Miamán-ponte Ambía, de 6,7 km, e o resto de subtramos encóntranse en execución.

O avance nos traballos da LAV Madrid-Galicia pon de manifesto o nivel de compromiso do Goberno e o Ministerio de Fomento con Galicia, que se traduciu nuns presupostos de investimentos globais por valor de máis de 3.500 millóns de euros para a conexión de alta velocidade ao longo desta lexislatura, aos que hai que engadir os investimentos previstas nos PGE 2016, que ascenden a 1.076,9 millóns de euros, dos que 733,7 son en Galicia.

Os investimentos na comunidade autónoma galega centráronse en dúas infraestruturas ferroviarias de primeira orde para o seu desenvolvemento social e económico: o tramo Olmedo-Ourense da futura Liña de Alta Velocidade Madrid-Galicia, e o Eixe Atlántico, de aproximadamente 250 km de lonxitude, que conecta dende abril as cidades da Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo.

Neste sentido hai que sinalar que, para completar o Eixe Atlántico foi necesario investir máis de 830 millóns de euros ao longo da presente lexislatura.

Estes investimentos permitiron que entre os anos 2012 e 2015 se dese un importante impulso á conexión Madrid-Galicia de alta velocidade, co obxectivo de cumprir o compromiso de poñer a disposición dos cidadáns galegos un transporte de altas prestacións en 2018, con importantes aforros nos tempos de viaxe, e que se concretarán nunha redución de 30 minutos de modo directo unha vez que entre en servizo, ao longo deste ano, a conexión Olmedo-Zamora.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta