martes, 18 de agosto de 2015

PGE 2016: O 53,5% servirá para sufragar partidas directas de gasto social

Esta tarde compareceu ante a Comisión de Presupostos a secretaria de Estado de Presupostos e Gastos, a galega Marta Fernández Currás, destacando que o 53,5% dos Presupostos Xerais do Estado para 2016 servirá para sufragar partidas directas de gasto social, ao que habería que engadir o que se destina para o gasto doutras Administracións.

Dirixido principalmente para que tanto Comunidades Autónomas coma Entidades Locais poidan financiar a maior parte das súas necesidades en sanidade, educación e servizos sociais. De aí que sumando estes gastos sociais indirectos, a partida total ascendería ao 70,8% do PGE.

Reiterou que os obxectivos destes Presupostos son exactamente os mesmos que inspiraron os catro anteriores da lexislatura: crecemento económico, creación de emprego e que os efectos da recuperación económica que se foi conseguindo nestes anos chegue cada vez a un maior número de fogares.

Os PGE 2016 -apuntou- construíronse xa sobre a base dunhas políticas estruturais e uns resultados que devolveron a confianza perdida dos axentes económicos e da UE no noso país e iso coa seriedade no cumprimento dos nosos compromisos, "o que está a resultar esencial para conseguir os obxectivos principais".

Por iso -dixo- a razón de que o Goberno anticipase en dous meses a súa presentación -tendo en conta o proceso electoral que se aveciña- é continuar afondando no crecemento económico e creación de emprego. Neste sentido, considerou que nun momento de certa convulsión en materia económica na Unión Europea, se fai necesario trasladar a mensaxe de que España é fiable, crible e estable na súa tendencia de progreso, de transmitir aos cidadáns españois, ás empresas, aos analistas e investidores internacionais, a certeza de que a recuperación económica vai seguir e que o emprego, sobre todo, vai ir en aumento. "A economía española non pode permitirse o luxo de irse de vacacións", subliñou.

Para Fernandez Currás, a posición actual de España en Europa e no mundo non ten nada que ver coa de 2011, e demostrou a súa capacidade para reverter a mala situación e controlar o gasto público.

Apuntou pola súa relevancia o feito de que agora o ritmo de crecemento do emprego e da actividade económica vaian en paralelo, algo que non acontecera nunca na historia do noso país. "Chegar ata aquí requiriu esforzos e sacrificios que agora están a obter a súa recompensa. A mellora da situación económica pon de manifesto que a política económica desenvolvida dende o principio da lexislatura foi a correcta". Unha saída da crise e unha recuperación -engadiu- que se fixo conservando a soberanía como país, sen imposicións de políticas nin de reformas. "Fomos nós os que eliximos levar a cabo unha política equilibrada que non puxo nunca en risco o gasto social nin estrangulou o crecemento e a creación de emprego, senón todo o contrario"


Entre as súas novidades, culmínase a reforma tributaria -unha vez adiantada a rebaixa do IRPF ao mes de xullo- incorporando a segunda fase de rebaixa do Imposto de Sociedades, que permitirá baixar o tipo ao 25%. Así mesmo, devolve o esforzo que nos primeiros anos de lexislatura foi necesario acometer (considera unha suba salarial do 1% aos empregados públicos, devolución do 50% da paga extra, taxa de reposición do 100% para sectores prioritarios, entre outros).

Ademais, en 2016 España deixará de estar na parte correctiva do Pacto de Estabilidade e Crecemento, sendo tamén os primeiros Presupostos dende o inicio da crise cun superávit primario de 0,35 puntos do PIB, o que unido a un PIB nominal que vai en ascenso, supoñerá que a ratio de débeda pública comezará a descender.

Fernández Currás destacou igualmente o importante incremento dos recursos transferidos ás Administracións territoriais, que contarán con máis de 10.000 millóns de euros adicionais para financiar servizos esenciais como sanidade, educación e servizos sociais, subliñando así o marcado carácter social destes PGE, ademais do seu papel financiador, o que inclúe as partidas para a Seguridade Social e as transferencias á Unión Europea.