martes, 21 de julio de 2015

No faladoiro de Radio Voz


Interveño hoxe no faladoiro de Radio Voz, que modera Isidoro Valerio e na que participou Xaime Vila, Pablo Arangüena e Xosé Ramón Amor.


Falamos das intencións de Más e os seus coaligados en converter as próximas eleccións autonómicas do 27 de setembro nun plebiscito sobre a independencia de Cataluña, de modo que se gañasen iniciarían o proceso de secesión.

Dixen que o Goberno está preparado para tomar as decisións que teña que tomar ante calquera decisión que sexa contraria á legalidade ou ao ordenamento constitucional.Aínda que afirmei que sendo España un Estado de Dereito haberá que esperar a coñecer o alcance do decreto de convocatoria que posiblemente se publicará o 3 de agosto, para se á vista do seu contido hai algo ilegal, recorrelo e actuar en consecuencia.


Dixen que non debe confudirse a moderación e a templaza de Rajoy con debilidade, pués cando chegue o momento o Goberno actuará firmemente cos instrumentos que a lei pon á súa disposición.

Dixen que quen queira plantexar a reforma do actual marco de Cataluña en España, ten inescusablemente que facelo dentro dos marxes legais.Dixen que non era aceptable que se poña os cataláns na situación de elixir entre España ou Cataluña, pués esta é unha parte inseparable da primeira.

Recordei que a Constitución atribúe a soberanía ao pobo español, "do que emanan os poderes do Estado" e que unha parte non pode decidir sobre o que é de todos.

Chamei á responsabilidade o presidente da Generalitat de Cataluña que é por outra parte a primeira autoridade do Estado en Cataluña.

Finalmente dedicamos uns minutos a falar do episodio de contaminación dá auga para ou consumo humano que afectou aos concellos de Ferrol, Ares, Fene, Mugardos e Narón, que afortunadamente xa rematou.


Dixen que a decisión da Xunta de Galicia de anunciar a apertura dun expediente informativo para dirimir as responsabilidades correspondentes e revisar os protocolos internos e todas as actuacións desenvolvidas tras o citado episodio, así como para garantir que non volva a producirse un fallo na cadea de responsabilidade como o acaecido, é un acerto.

Dixen que segundo a normativa vixente o concello é o responsable de asegurar que a auga sexa apta para o consumo humano no punto de entrega ao consumidor. E que pola súa banda, á Consellería de Sanidade compételle a vixilancia e inspección deses cumprimentos.
Neste sentido faleu da que a Consellería de Sanidade recibiu a primeira comunicación de incumprimento no parámetro de trihalometanos con demora, concretamente o pasado 13 de xullo, sobre resultados que a empresa EMAFESA xa coñecía, posto que se trataba dunha análise nunha mostra tomada o día 29 de xuño. 

Isto é unha situación anormal, posto que a lexislación obriga a confirmar o incumprimento cunha nova análise que se fará en 24 horas, e de confirmarse a contaminación, comunicarllo á autoridade sanitaria en 24 horas. Cousa que non se fixo neste caso, xa que se deixaron pasar 14 días. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta