jueves, 30 de abril de 2015

No faladoiro de Radio Voz

Participo esta mañá no faladoiro de Radio Voz que modera a xornalista Antía Díaz Leal e en compartin micrófono con Antón Arias, Esteban Rico e Roberto Blanco Valdés.

O tema principal foron as declaracións efectuadas onte en Barcelona polo ministro Rafael Catalá relativas a posibilidade de sancionar con firmeza" aos que filtren información que sexa obxecto de investigacións xudiciais e defendendo que sería "un bo debate trasladar a sanción ao medio e impoñer a obriga da non publicación da información"

Expresei a miña opinión contraria a estas manifestacións, logo matizadas, que non comparto nin tampouco considero que deba abrirse un debate sobre ese tema.

Falei do sumario como dun conxunto das actuacións encamiñadas a preparar o xuízo e practicadas para descubrir e facer constar a perpetración dos e que as dilixencias serán secretas ata que se abra o xuízo oral, coas excepcións determinadas na Lei. E recordei que hai sancións para aquelas persoas que revelaren indebidamente o segredo do sumario.

Citei tamén o artigo 417 do Código Penal que contempla que a autoridade ou funcionario público que revele secretos ou informacións dos que teña coñecemento por razón do seu oficio ou cargo e que non deban ser divulgados, incorrerá na pena de multa de doce a dezaoito meses e inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo dun a tres anos.

Dixen que o foco de actuación hai que poñelo en investigar as vulneracións deste segredo e non en quen poida publicar en medios de comunicación as informacións filtradas.

Informei de que hoxe mesmo abordamos hoxe no Congreso dos Deputados el Proyecto de Ley de modificación da Lei de Axuizamento Criminal para a axilización da xustiza penal e o fortalecemento das garantías procesuais que regula as cuestións relativas a dereitos fundamentais e de índole procesual.

Asi a axilización da xustiza penal, os asuntos sinxelos contarán cunha instrución de seis meses mentres que nos temas complexos se permitirá ata dezaoito meses prorrogables por outro prazo similar. Ademais, o texto establece que os termos "imputados ou procesados" se substituirán por "investigados ou procesados", debido a que, os primeiros teñen un sinalado carácter negativo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta