miércoles, 18 de marzo de 2015

Sobre a mellora da calidade das augas dos ríos Barbaña e Loña

Resaltar a visita que onte o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, a Conselleira de Medio, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, acompañados polos alcaldes, Manuel Pedro Fernández e Eliseo Fernández, o vicepresidente da Deputación Provincial, Rosendo Fernández, e o subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro, fixeron para supervisar o resultado das actuacións realizadas na mellora do saneamento e depuración dos municipios de San Cibrado dás Viñas e de Pereiro de Aguiar, para evitar as verteduras aos ríos Barbaña e Loña, así como regueiros próximos.


Unhas actuacións, nas que o Ministerio investirá máis de 3,6 millóns de euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80% pola CHMS e o 20% restante pola Xunta de Galicia. Ambas as dúas actuacións están incluídas no programa operativo de financiamento con cargo aos Fondos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que a Confederación Hidrográficadel Miño-Sil deseñou dentro do período 2007-2013, e que contan coa participación das poboacións implicadas, co obxectivo de levar a cabo actuacións para a mellora ambiental do ámbito dos ríos.

As obras executadas en Pereiro de Aguiar, consistiron na finalización e posta en funcionamento da EDAR, que se encontraba parcialmente executada.

Os traballos completáronse coa conexión á EDAR dos colectores de saneamento da Urbanización de Monterrrei, Colexio Miraflores, o Polideportivo, colexio e residencia xeriátrica de Monterrei, e os núcleos do Penedo e Pedraio.

Con estas actuacións trataranse todas as verteduras que chegan ao río Loña, na zona próxima á cola do encoro de Cachamuiña, que é xunto co encoro de Castadón, a captación principal de auga para o abastecemento á cidade de Ourense.

O custo das actuacións ascendeu a 1.175.433 €, dos cales o MAGRAMA, a través da Confederación Hidrográficadel Miño-Sil, sufragou o 80% do investimento e a Xuntade Galicia o 20% restante.

Neste momento, continúan as actuacións en San Cibrao dás Viñas coas que se mellorará a calidade de do río Barbaña e os regueiros próximos que, debido ao exceso de caudais tiveron que soportar que a actual rede de saneamento provoque que a auga reborde nalgúns puntos do seu percorrido, provocando recorrentes verteduras incontroladas.

Ademais, corrixiranse unha serie de pequenas deficiencias detectadas na EDAR que xeran un deficiente tratamento de depuración.

Por outra parte, e para mellorar a rede de saneamento, procederase á desconexión das redes de pluviais, do Sector C e do Polígono de San Cibrao, do sistema xeral de saneamento e construiranse senllos desareadores ademais das conducións necesarias para levar as augas tratadas ás canles próximas.


Por último, construirase un tanque de tormentas no aparcadoiro do polígono de San Cibrao, na zona de Reboredo, de2.000 m3 de capacidade, e realizaranse outras pequenas melloras na rede, entre elas, a modificación do colector na zona do campo de futbol e a eliminación de vertedura do polígono Barreiros.

Con estas actuacións, nas que se investirán 2.345.513 €, darase servizo a unha poboación equivalente de 55.000 habitantes e permitirán tratar as verteduras de augas residuais das aglomeracións poboacionais, así como os procedentes dos polígonos de Pereiro de Aguiar, Parque Tecnolóxico, Polígono Industrial de San Cibrao, Cidade do Transporte, Polígono comercial, as áreas industrial-comercial de Barreiros e industrial-comercial e urbana de San Cibrao e O Piñeiral, así como outras zonas urbanas da conca do Barbaña.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta