lunes, 2 de marzo de 2015

O obxectivo da política fiscal aplicada é garantir o financiamento das pensións, das prestacións por desemprego, a educación, os servizos sanitarios e demais prestacións sociais

Da xornada de hoxe destaco un acto do Foro da Nova Economía celebrado en Santiago de Compostela, onde interveu a secretaria de Estado de Presupostos e Gastos, Marta Fernández Currás que foi presentada polo presidente da Xunta de Galicia.

Alberto Núñez Feijóo durante a presentación aseverou que a “determinación e responsabilidade” de Marta Fernández Currás na xestión das contas fixo posibles moitas das políticas da Xunta.

Nesta liña, lembrou que, durante a crise económica, “todos os galegos tiveron que facer sacrificios nos seus fogares e o noso labor, como Goberno autonómico, era estar á altura do que facían as familias”, ao que engadiu que o labor que asumiu Marta Fernández Currás á fronte da Consellería de Facenda estivo baseada en axustar o presuposto e eliminar o gasto superfluo para, así, garantir a estabilidade económica.

Na súa intervención Fernandez Curras, fixo un repaso ao que foron ata agora tres anos de lexislatura, dende o comezou desta, na que España estaba ao bordo do colapso económico e o rescate, á actualidade, revertida por completo esa situación e xa na senda da consolidación e da boa marcha da economía, con datos obxectivos que así o avalan e cunha imaxe no exterior, nos mercados internacionais, que reflicte que a confianza e a credibilidade é a característica actual do país.


Os efectos da política económica aplicada polo Goberno dende o principio da lexislatura obsérvanse en todo o territorio nacional e no ano 2015 o crecemento económico verase impulsado grazas á reforma fiscal implementar, os investimentos, as novas medidas de sostibilidade para as CCAA e os Fondos estruturais e de investimento que se recibirá da Unión Europea. Factores todos que, segundo a secretaria de Estado contribuirán a dar un "empuxón definitivo" á economía española e, como consecuencia, á xeración de emprego neto en España.

Fernández Currás asegurou que, despois das convulsións sufridas no pasado dende que estalou a crise, o ano 2015 vai ser o do despegue da economía. E para apuntalar ese obxectivo o Goberno previu novos mecanismos de financiamento e liquidez que impulsen o crecemento e garantan a prestación de servizos públicos fundamentais nas comunidades autónomas, por un importe de case 40.000 millóns de euros. Medidas que -dixo- poden poñerse a disposición do conxunto das rexións porque a mellora da situación financeira do Estado así o permite, ofrecendo novo financiamento, nas mellores condicións e sen excepcións, a todas as Administracións Territoriais que o soliciten. Cabe recordar que as distintas medidas adoptadas este ano, culminarán cos tipos de interese ao 0% para estes fondos.


Dixo que a boa valoración que de España fan os grandes organismos internacionais e analistas van acompañados de revisións á alza das previsións de crecemento da economía española. A propia Comisión Europea recoñeceu que a economía española está a gañar terreo e liderará o crecemento das grandes economías na zona euro en 2015".Unha recuperación da economía que - subliñou- non é froito da casualidade, senón do esforzo conxunto de toda a sociedade e de decisións valentes aprobadas polo Goberno para superar a crise económica, mesmo ao prezo das críticas e a impopularidade, "mediante a xestión axeitada dunha situación que se descubriu mesmo peor do que imaxinabamos".

Recordou que dende o principio se apostou por aplicar unha estratexia económica con dous piares: a redución do déficit público para sanear as contas públicas, combinado cunha ambiciosa batería de reformas estruturais para aumentar a flexibilidade e a competitividade. Todo iso realizado, precisamente, para garantir o financiamento dos servizos públicos esenciais do noso Estado do Benestar.


"A pesar do que digan algúns, o obxectivo da política fiscal aplicada é garantir o financiamento das pensións, das prestacións por desemprego, a educación, os servizos sanitarios e demais prestacións sociais," sinalou.


Apuntou Fernández Currás que a contención de prezos está a ser clave para xerar ganancias de competitividade, impulsando as exportacións, así como fundamental foi a loita contra a morosidade, que afectaba principalmente ás PEME, axudando a canalizar recursos nun momento no que o crédito estaba pechado e actuando como un importante elemento dinamizador da economía. Tamén significou o necesario saneamento das entidades financeiras levado a cabo, máis fiables e competitivas agora, ou a mesma reforma laboral, que trouxo en 2014 creación de emprego neto. "A diferenza de épocas anteriores nas que a economía española crecía apoiándose na construción, agora son outros sectores os que tiran da economía. As bases sobre as que se asenta o noso crecemento son moito máis sólidas agora".

A secretaria de Estado destacou a contribución de Galicia á recuperación económica, caracterizada por ter un férreo compromiso coa estabilidade presupostaria, cumprindo nos dous últimos anos o seu obxectivo de redución do déficit. Ademais, recordou que é unha das comunidades autónomas con menor débeda, un 17,3%, e que máis rápido está a pagar aos seus provedores.

Xunta de Galicia adheriuse recentemente ao novo Fondo de Facilidade Financeira reservado con carácter xeral para as autonomías cumpridoras, que supoñerá un aforro aproximado de 39 millóns de euros en 2015, posto que este mecanismo permitirá á rexión non pagar intereses ata o 2018 polo endebedamento de 2015. Así mesmo, a adhesión ao devandito mecanismo vai traer consigo, a concesión de incentivos ligados á súa traxectoria de cumpro dos obxectivos fiscais e compensar a mingua na súa capacidade investidora como consecuencia da devolución ao Estado das cotas correspondentes ás liquidacións negativas do sistema de financiamento dos anos 2008 e 2009.

Fernández Currás significou tamén o impulso que recibirá a economía galega dos Fondos Estruturais e de Investimento da Unión Europea dentro do novo marco financeiro 2014-2020.

Así, por exemplo, do Fondo adicional para o Emprego Xuvenil de 943 millóns de euros, Galicia recibirá uns 39 millóns de euros; e da obtención da Cláusula de Revisión en 2016, que poderá supoñer ata un máximo de 4.000 millóns adicionais, Galicia beneficiarase con 196 millóns.

Así mesmo, incrementouse a participación da Xunta de Galicia no total da Comunidade Autónoma. No período 2007-13 o volume de recursos do tramo rexional era do 35,8%. Neste período se incremento a devandita porcentaxe ata o 44,8%, con iso, Galicia poderá programar ata un 90% dos recursos.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta