domingo, 8 de febrero de 2015

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O próximo Pleno do Congreso dos Deputados debaterá o martes, 10 de febreiro, a toma en consideración da Proposición de Lei de reforma do Código Penal en materia de delitos de terrorismo, dos grupos Popular, Socialista e Mixto. Se supera este primeiro exame parlamentario, a iniciativa continuará a súa tramitación na Comisión de Xustiza e en Pleno, onde deberá ser aprobada por maioría absoluta polo seu carácter orgánico.

Tamén se someterá ao debate de toma en consideración a Proposición de Lei de CiU sobre territorialización do rendemento do 0,7% do IRPF destinado a outros fins de interese social, entre os que se inclúen os de carácter ambiental.

Por outro lado, abordaranse as proposicións non de Lei do grupo Popular, sobre o fortalecemento da Industria en España, e do grupo Socialista, sobre o Plan de acción do Sistema Nacional de Saúde fronte á hepatite C.

Ademais, trataranse as mocións consecuencia de interpretacións urxentes sobre as consecuencias negativas do novo sistema de interrumpibilidade eléctrico para as industrias, do grupo Mixto; a situación da política enerxética do Estado, do grupo de IU, ICV-EUiA, CHA; os permisos de investigación e exploración de hidrocarburos en Canarias e o Mediterráneo, do PSOE; e as medidas que pretende levar a cabo o Goberno para suprimir aforamento de deputados, senadores e Goberno, de UPyD.

O mércores continuarase o Pleno ás 9.00 horas, coa sesión de control ao Goberno e o debate das Interpretacións urxentes.

A xornada do xoves, 12 de febreiro, comezará cos ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionais. Concretamente, do acordo entre os reinos de España e Arabia Saudí para a promoción e protección recíproca de investimentos; e o acordo de adquisición conxunta de contramedidas médicas.


Así mesmo, votaranse as emendas de totalidade presentadas polo Grupo Socialista e por IU, ICV-EUiA, CHA
ao Proxecto de Lei Orgánica de Réxime de Persoal da Policía Nacional. En caso de que se rexeiten estas peticións de devolución ao Goberno, continuará a súa tramitación na Comisión de Interior.

Por último, terá lugar a designación do deputado de proposto polo Grupo Popular para acceder ás materias clasificadas como segredos oficiais, de acordo coa Resolución da Presidencia do Congreso dos Deputados, do 11 de maio de 2004.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta