miércoles, 25 de febrero de 2015

Segunda xornada do Debate sobre o estado da Nación


Finalizou hoxe o Debate sobre o estado da Nación, coa intervención do Presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Contestou á representante do Bloque Nacionalista Galego, Olaia Fernandez Davila e entre outras cousas díxolle: "Falou de Galicia. A taxa de paro de Galicia é moi elevada, como a do resto de España, xa sei que é moi elevada -foi e é o grande obxectivo desta lexislatura-, pero tamén houbo cousas positivas; é que estivemos máis de sete anos seguidos destruíndo emprego. Iso é dramático, iso é o peor que nos pasou en España, pero home!, terá que recoñecer vostede que o feito de que no ano 2014 se crease emprego por primeira vez en sete anos é algo positivo, e foron máis de 400.000 persoas. O feito de que o Goberno diga que este ano 2015 se van crear máis de 500.000 postos de traballo é algo positivo e vostede debería estar contenta por el, e o feito de que o Goberno formulase á Cámara que podemos volver chegar a ter vinte millóns de persoas traballando como tivemos no seu día se perseveramos na política económica é algo positivo. Ese é o reto e o grande obxectivo de futuro. Non se constrúe nada criticando todo e non achegando nin unha soa idea para resolver aquilo que se critica".

Continuou: "Señoría, fala vostede dos investimentos en Galicia. Eu creo que se fixo un esforzo importante aínda en situacións de extrema dificultade. Culminamos unha obra moi importante para Galicia como é á-8, estas obras foron prioritarias para o Goberno e o investimento en Galicia que se fixo nesta lexislatura foi de 167 millóns de euros, fundamentalmente nos tramos que vostede coñece: Lorenzana- Mondoñedo, Mondoñedo-Lindín e Lindín-Careira. Na autovía 54 imos poñer en marcha Santiago-Lugo este ano 2015; 42,3 novos quilómetros de autovía. Creo que este é un dato positivo para Galicia. O 27 de febreiro, é dicir xa, imos colocar a primeira pedra para a ampliación da capacidade da autoestrada AP-9 na circunvalación de Santiago, algo que sen dúbida ningunha é moi positivo para Galicia. Tamén en 2015 imos retomar a autovía A-56 entre San Martiño e Barrela Norte; acabamos de licitar un tramo de A-57 e está prevista a licitación do seguinte tramo da circunvalación de Pontevedra. O presuposto do grupo Fomento para Galicia en 2015 é de 1.563 millóns de euros, o cal creo que é moi razoable".

Sobre o AVE a Galicia dixo que " a consignación presupostaria desta lexislatura foi de máis de 3.000 millóns de euros e supuxo un pulo moi importante. O obxectivo é finalizar as obras en 2018. E no horizonte de 2015 xa terá habido aforros de tempo moi importantes nas conexións Madrid-Vigo, Madrid-Pontevedra e Madrid-A Coruña. No eixo atlántico, as obras van finalizar no ano 2015, este ano. Santiago-Vigo: 45 minutos; Coruña e Vigo: un minuto e dez minutos. Aforros de trinta e seis e corenta e sete minutos. Algunhas cousas tamén se fan, aínda que vostede parece non querer decatarse."

Sobre o sector naval dixo: "Falou vostede de Navantia, un tema moi importante que podo asegurarlle que me ocupou e me segue ocupando na miña condición de presidente do Goberno. ero algunhas cousas tamén se fixeron, o que pasa é que esas cousas a vostede ou non lle importan ou non nolas quere contar. Conseguiuse reactivar a contratación no sector utilizando un novo sistema do tax lease. Créame vostede que non foi unha batalla das doadas que houbo que dar. O Grupo Pemex adquiriu a finais do anos 2013 -algo influímos algúns- o 51% do estaleiro Barreras e en febreiro de 2014 asinou un contrato para a construción dun buque flotel valorado en 298 millóns de euros. Si, algúns algo fixemos; non sei o que fixo vostede, pero me temo que os resultados non están moi á vista. Tamén, un novo flotel nas factorías da ría de Ferrol e, así mesmo, o Consello de Ministros acordou a contratación de dous buques de acción marítima, un deles en Cádiz e outro en Ferrol. Polo tanto, hai cousas nas que se vai avanzando; hai decisións que se van tomando; hai cousas que van mellor e non me parece xusto que veña vostede aquí a pintar un panorama como o que pintou porque, entre outras cousas, iso lle resta credibilidade a vostede mesma, cousa que persoalmente tampouco me preocupa moito, pero creo que a vostede si debese preocuparlle".

Rematou o debate agradecendo ao Grupo Parlamentario Popular e ao seu voceiro, Rafael Hernando, a súa intervención e o apoio que levan brindando ao Goberno ao longo destes tres anos longos de lexislatura.

Sinalou que "fai tres anos longos nesta Cámara dixen que os grandes obxectivos para esta lexislatura eran parar a sangría do paro, empezar a crecer e crear emprego. Tres anos despois podemos dicir o seguinte. A sangría do paro parouse. Agora toca continuar. Empezar a crecer, comezouse. Agora toca continuar. Crear emprego, xa se creou por primeira vez en España en 2014 e agora toca perseverar, e este é o obxectivo para os próximos meses e para os próximos anos"

E engadiu: "Se facemos as cousas ben, se actuamos con sensatez, se seguimos coa política de consolidación fiscal e as reformas estruturais, a pouco que nos axude o que hai fose, este país poderá crear 500.000 postos de traballo ao ano igual que o ano pasado 2014 creou 430.000 postos de traballo e con iso chegar ao horizonte dos 20 millóns de persoas que xa estiveron a traballar no noso país e que nos dará moita tranquilidade de futuro. Pódese facer e imos traballar para que se faga".

Dixo confiar na capacidade de España, nos españois e na súa xenerosidade. Citou moi bos exemplos ao longo destes anos difíciles de crise. Primeiro o do sector exportador, entre outros de bens de equipo, de produtos químicos, de automóbiles e de moitos produtos da industria agroalimentaria. Deu tamén as grazas a todas as pemes, autónomos, a todos os traballadores españois, a todos os funcionarios, a tanta e tanta xente que viviu e moita da cal aínda vive en situación de dificultade.


Insistiu a que imos crecer o ano que vén polo menos o 2,4 e que sería desexable que algúns acontecementos que non dependen directamente de nós fosen ben, referíndose á situación da economía en Europa, ao acordo ou non acordo con Grecia, ao prezo do petróleo, ao tipo de cambio, ás decisións que poida tomar o BCE.

Aínda que dixo que o máis importante é que nos ocupemos daquilo que é responsabilidade nosa. "Por iso digo que hai que seguir perseverando e sobre todo hai que decatarse de onde estamos". "Decatémonos do que temos. Pasamos unha etapa dunha enorme dificultade. Imos levantando cabeza. Eu creo que se facemos as cousas con sensatez e sentido común, España seguirá tendo moito máis futuro que pasado, que non é pouco".


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta