jueves, 26 de febrero de 2015

Aprobadas 19 resolucións no trámite final do Debate sobre o Estado da Nación

Finalizou hoxe o Debate sobre o Estado da Nación co últmo trámite, que foi o da exposición e votación das propostas de resolución.

A quenda de intervencións dos Grupos Parlamentarios foi pechada polo secretario xeral do GPP, José Antonio Bermúdez de Castro, que proclamou que "España non está para riscos nin para aventuras e menos nunha etapa de crecemento económico que hai" que "consolidar" e para afianzar este crecemento, explicou o, "hai que manter viva a iniciativa reformista", obxectivo que consagran as 15 propostas de resolución presentadas polo GPP ao Debate da Nación  que, segundo manifestou, definen unha verdadeira folla de ruta.de aquí ata o final de lexislatura que perseguen afianzar a recuperación, gañar en competitividade e garantir a solidariedade".

Sintetizou que se trata de 15 propostas "realistas e transversais, que reflicten o noso compromiso social e que son ambiciosas". E explicouse: " Son propostas ambiciosas porque España debe aspirar a recuperar tres millóns de empregos, os mesmos que destruíron vostedes -dixo dirixíndose á bancada socialista-, porque agora España é un país crible e solvente e iso o recoñecen todos menos vostedes, que seguen empeñados en negar a recuperación por medo a que os españois recorden a orixe das súas desgracias".

Son tamén propostas "realistas e transversais", incidiu Bermúdez de Castro, que van dende o impulso ás infraestruturas, o fortalecemento dos sectores industrial e agroalimentario á creación dun cheque de formación para que os desempregados elixan con liberdade a entidade na que van recibir un curso de formación para o emprego,". "Propostas que perseguen que as persoas físicas queden exentas de pagar taxas en todas as instancias xudiciais e que sigamos o proceso de reforma en favor dunha Administración electrónica e interconectada", engadiu ao anterior.

Son finalmente propostas que "reflicten o noso compromiso social" e de aí, detallou, que se impulse un plan integral de apoio á familia, axúdese á conciliación da vida familiar e laboral dos autónomos, que se loite contra discriminación salarial entre homes e mulleres e que se impulse a lei de segunda oportunidade para que aqueles que teñen dificultades en pagar as súas débedas poidan reiniciar as súas vidas familiares ou empresariais sen cargas anteriores. E en consonancia con "o compromiso cos máis débiles", Bermúdez de Castro avalou o impulso á Axenda Social do Goberno de Rajoy "para atender, precisamente, ás situacións de especial vulnerabilidade nas familias, a infancia e os maiores".

O secretario xeral dos populares no Congreso rematou dicindo que "Queda moito camiño por percorrer", pero os deputados do GPP "estamos convencidos de que se mantemos o rumbo veñen para España anos de emprego, de oportunidades, de crecemento e de prosperidade,". "Pero eses anos non serán un regalo -advertiu-, senón froito do esforzo dos españois, que son os verdadeiros protagonistas deste cambio, e do compromiso tamén dun Goberno que traballou sempre en favor do interese xeral,". En definitiva, "será froito dos que pensamos que a vitoria só acompaña aos que loitan" "por ela".

Finalmente o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou 19 resolucións as 15 impulsadas polo Grupo Popular (1 a 8 -9 a 15), tres propostas polo Grupo de CIU e unha de UPN (Grupo Mixto).

Os textos do Grupo Popular aprobaron nos seus termos salvo a proposta 90, á que se incorporou a emenda 43 do PNV; a 98, sobre a que ten acordou un texto conxunto coa emenda 23 do Grupo Socialista; e a 103, que se aprobou coa emenda 30 de UPyD.

As propostas de CIU aprobadas son a número 74 coa emenda 52 do Grupo Popular; a 78 coa emenda 46, do mesmo grupo, e a 81, nos termos dun texto acordado sobre a emenda 47 do PP.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta