domingo, 14 de diciembre de 2014

O vindeiro Pleno do Congreso


O Pleno da próxima semana comezará o martes, ás 16.00 horas, co debate de toma en consideración de dúas proposicións de lei. A primeira, presentada polo Grupo Socialista, de modificación da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, relativa á xustiza universal. A continuación debaterase a proposición do Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre melloras na prestación económica por fillo ou menor acolleito a cargo.  

Posteriormente, o Pleno verá dúas proposicións non de lei. En primeiro lugar, os deputados debaterán sobre a iniciativa presentada polo Grupo Popular, relativa á consolidación dun marco laboral de calidade para os contratos formativos. Tras ela, unha do Grupo Socialista, sobre a posta en práctica dun plan contra a explotación laboral.

O mércores o Pleno comezará ás 9.00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate de interpelaciones urxentes. 

O xoves, o pleno comezará co debate do dictame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaración de actividades dos deputados. A continuación, veranse as enmendas que o Senado fixo a tres proxectos de lei. 

Primeiro, debateranse as modificacións ao proxecto de Lei pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e enfermidades Profesionais da Seguridade Social. Despois, veranse as enmendas da Cámara Baixa ao proxecto de Lei de medidas en materia de liquidación e ingreso de cotas da Seguridade Social. Finalmente, veranse as enmendas ao Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015.

Posteriormente, verase o dictame da Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas en relación coa Declaración sobre a Conta Xeral do Estado do exercicio 2012, así como a Resolución adoptada por devandita Comisión. 

O Pleno debaterá tamén o dictame de comisión do proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei de Enjuiciamiento Criminal para transponer a Directiva 2010/64/UE, de 20 de outubro de 2010, relativa ao dereito a interpretación e a tradución nos procesos penais e a Directiva 2012/13/UE, de 22 de maio de 2012, relativa ao dereito á información nos procesos penais.

A sesión do xoves terminará co debate de totalidade do Proxecto de Lei Orgánica do Código Penal Militar. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta