domingo, 2 de noviembre de 2014

A vindeira semana parlamentaria

A próxima semana non teremos Pleno do Congreso, debido a que a actividade parlamentaria se concentrará no Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015 que se debate o martes e o mércores, días 4 e 5 de novembro, en Comisión, onde se analizarán e votarán o informe do relatorio e as emendas ao articulado para elaborar o ditame que debe ser elevado a Pleno a semana do 11 ao 13 de novembro.O proxecto de Presupostos comezou a súa tramitación parlamentaria unha vez entregado ao presidente do Congreso dos Deputados, Jesús Posada, polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, nun acto celebrado no Salón de Pasos Perdidos.Superado o debate de totalidade, que comezou o martes, día 21 de outubro, ás 12,00 horas, coa presentación da iniciativa por parte do Goberno, e concluíu o mércores ao rexeitarse, con 160 votos a favor e 184 en contra, as doce emendas de devolución presentadas, o proxecto pasa a ser debatido en relatorio e posteriormente en Comisión.

O calendario de tramitación para o proxecto de Presupostos, que como establece o Regulamento do Congreso dos Deputados goza de preferencia na súa tramitación sobre o resto de proxectos e proposicións de lei para axustarse aos prazos establecidos, prevé a aprobación do ditame antes do día 7 de novembro.

O ditame que elabore a Comisión de Presupostos, a partir do informe do relatorio, reunido o mércores, 29 de outubro, e as emendas que, se é o caso, se aproben, será debatido en Pleno os días 11 a 13 de novembro.

A continuación remitirase o texto ao Senado. A data estimada para a súa votación polo Pleno na Cámara Alta é do 9 ao 11 de decembro. En caso de que non introduza emendas nin veto o proxecto, os Presupostos quedarán definitivamente aprobados.

Se o Senado aproba modificacións ou veta o proxecto, este haberá de volver ao Congreso dos Deputados, que poderá ratificar ou rexeitará as emendas e, no seu caso, levantar o veto.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta