miércoles, 22 de octubre de 2014

PXE 2015: rexeitadas as doce enmendas a totalidade

Hoxe concluíu o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015, que comezou o martes, día 21 de outubro, ao rexeitarse, con 160 votos a favor e 184 en contra, as doce emendas de devolución presentadas.

O proxecto de Presupostos comezou a súa tramitación parlamentaria unha vez entregado ao presidente do Congreso dos Deputados Jesús Posada, polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, e cualificado pola Mesa da Cámara.

O proxecto de Presupostos, que como establece o Regulamento do Congreso dos Deputados goza de preferencia na súa tramitación sobre o resto de proxectos e proposicións de lei, para axustarse aos prazos establecidos, comeza agora o debate en relatorio e Comisión do texto e as emendas ao articulado que se presenten antes do 24 de outubro, ás 14,00 horas.

O calendario de tramitación determina que o día 31 de outubro debe estar aprobado o informe de relatorio, que se elevará á Comisión. A aprobación do ditame está prevista ata o día 7 de novembro. O ditame elaborado pola Comisión de Presupostos, a partir do informe do relatorio e as emendas que, se é o caso, se aproben, será debatido en Pleno os días 11 a 13 de novembro.

A continuación remitirase o texto ao Senado. A data estimada para a súa votación polo Pleno na Cámara Alta é do 9 ao 11 de decembro. En caso de que non introduza emendas nin mírache o proxecto, os Presupostos quedarán definitivamente aprobados.

Se o Senado aproba modificacións ou veta o proxecto, este haberá de volver ao Congreso dos Deputados, que poderá ratificar ou rexeitará as emendas e, no seu caso, levantar o veto.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta