martes, 21 de octubre de 2014

Falando da “Posta en valor das infraestructuras”

Participo hoxe no Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, en Madrid nunha Xornada titulada “Un novo impulso para a economía. Contratación Pública. Transposición das Directivas Comunitarias” 

Intervín nunha Mesa titulada “Posta en valor das infraestructuras” que presidiu o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Santander, Íñigo da Serna Hernaiz. Tamén participaron na mesa o presidente de SEOPAN, Julián Núñez; o director xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, José María Piñero; e o representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, Juan Ernesto Pérez Moreno.


Na miña disertación dixen que o investimento público en infraestructuras, constitúe unha política activa, un instrumento moi poderoso ao servizo do crecemento económico e da xeración de emprego.

Tamén que é un medio para cohesionar o territorio, conciliando os intereses territoriales dos cidadáns dentro da unidade do Estado español. 

E por iso desde o GPP que apoia a este Goberno, estamos comprometidos en garantir esa vertebración e a movilidad e que por iso precisamos unha política de infraestructuras sostible financieramente. Pódense facer obras, pódense facer investimentos, pero si fanse desde un modelo insostenible financieramente ao final o modelo dilúese inevitablemente.

Engadín que o valor do investimento nas infraestructuras asegúrase ao alza cando responde a un modelo de país ampliamente aceptado e efectúanse con valor estratéxico e visión interxeneracional.

Afirmei que na actual lexislatura, e si tense en conta o investimento executado con cargo ao capítulo VIN e VII en 2012, 2013, e 2014 (95% executado) máis o investimento executado estimada para 2015, temos o investimento do Grupo Fomento en infraestructuras, alcanza os 32.550 M€.

Un ritmo inversor, que permite o sostemento de 256.000 postos de traballo na actual conxuntura.

Agora ben, todos estes efectos positivos vanse esgotando conforme aumenta o stock de infraestructuras.

Xunto a isto, a escaseza de créditos presupuestarios destes anos, esixe unha programación de actuacións rigorosa e eficaz.

Estas conviccións sobre os efectos dos investimentos en infraestructuras, sostidas na experiencia, subyacen o actual PITVI, plan de infraestructuras, transporte e vivenda 2012-24.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta