viernes, 31 de octubre de 2014

Aprobadas 282 novas prazas de xuíces e maxistrados

Destaco do Consello de Ministros de hoxe a aprobación dun Real Decreto polo que crean un total de 282 prazas de xuíces e maxistrados, para adecuar a planta xudicial ás necesidades actuais existentes na Administración de Xustiza e contribuír á loita contra a corrupción.


A asignación das prazas se realizo en sintonía coas necesidades xudiciais sinaladas polo Consello Xeral do Poder Xudicial e os Tribunais Superiores de Xustiza, e de xeito coordinada e consensuado coas distintas Comunidades Autónomas, sobre a base de parámetros obxectivos previamente definidos.

Estas novas prazas serán efectivas dende o 1 de xaneiro de 2015. Delas, 167 correspóndense coa categoría de xuíz de adscrición territorial, unha figura que contribúe á axilización da Xustiza e mellora da súa calidade ao evitar a interinidade no desempeño destas funcións, de modo que sexan realizadas por membros da carreira xudicial.


O resto, 112 prazas máis, teñen por obxecto aumentar os efectivos en distintos órganos colexiados: 108 pertencen a distintas Audiencias Provinciais, dous á Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana e outras dous á Sala do Penal da Audiencia Nacional. Deste modo, refórzase a actuación de xuíces e maxistrados na orde penal, e en concreto, a súa loita contra a corrupción impulsadas polo Goberno co fin da que a xustiza sexa cada vez máis rápida e eficaz.

Grazas á posibilidade ofrecida pola reforma operada na Lei Orgánica do Poder Xudicial no ano 2012, as novas prazas nas Audiencias Provinciais (108) poderanse distribuír en seccións de cinco ou máis maxistrados, o que contribuirá á celebración de máis xuízos, a reducir os tempos de espera e facilitar a unificación de criterios. A creación destas prazas fomentará, ademais, a promoción profesional e a mobilidade dentro da carreira xudicial.


A creación de 167 prazas de xuíz de adscrición territorial ofrece gran flexibilidade á hora de cubrir ausencias e vacantes nos órganos xudiciais de xeito profesionalizar. Ademais, permitirá a colaboración con aqueles tribunais que, nun momento dado, poidan encontrarse sobrecargados ou necesitados dunha especial medida de reforzo.

Ademais destas prazas, créanse dous máis de maxistrado para a Sala do Penal da Audiencia Nacional, que responde ás medidas de loita contra a corrupción impulsadas polo Goberno co fin de que a xustiza sexa cada vez máis rápida, dilixente e eficaz, especialmente nesta sede xudicial, órgano encargado da instrución e axuizamento de delitos de especial gravidade relacionados coa corrupción.

O Real Decreto supón a maior creación de prazas xudiciais dos últimos vinte e cinco anos. Trátase dunha decisión sen precedentes próximos. Hai que remontarse a 1989 para encontrar unha creación de prazas similar, cando se constituíron 303 unidades xudiciais, se ben a razón estivo no despregamento dos Xulgados do Penal e 221 das 303 unidades foron Juzgados do Penal de nova creación