martes, 30 de septiembre de 2014

O Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015 entra no Congreso

Hoxe o Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015 comezóu a súa tramitación parlamentaria unha vez que esta mañá foi entregado ao presidente do Congreso dos Deputados Jesús Posada, polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, e rexistrado na Cámara Baixa.

No Congreso dos Deputados, goza de preferencia na súa tramitación sobre o resto de proxectos e proposicións de lei, para axustarse aos prazos establecidos.

Segundo o calendario de tramitación, a partir de mañá e ata o 7 de outubro, celebraranse as comparecencias en Comisión para que os responsables dos distintos departamentos ministeriais expliquen as partidas correspondentes. Na de Fomento terá lugar o xoves 2 pola tarde e o martes 7 pola mañá.


Na semana do 21 ao 23 de outubro celebrarase o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Presupostos, en caso de que se presente algunha emenda que pida a devolución do proxecto ao Goberno, antes do 17 de outubro ás 14,00 horas.

O prazo para presentar emendas ao articulado conclúe o 24 de outubro, ás 14,00 horas, e antes do 31 terá que estar aprobado o informe de relatorio, que se elevará á Comisión. A aprobación do ditame está prevista ata o día 7 de novembro.

O ditame elaborado pola Comisión de Presupostos, a partir do informe do relatorio e as emendas que, se é o caso, se aproben, será debatido en Pleno os días 11 a 13 de novembro.

A continuación remitirase o texto ao Senado. A data prevista para a súa votación polo Pleno na Cámara Alta é do 9 ao 11 de decembro. En caso de que non introduza emendas nin mírache o proxecto, os Presupostos quedarán definitivamente aprobados.

Se o Senado aproba modificacións ou veta o proxecto, este haberá de volver ao Congreso dos Deputados, que poderá ratificar ou rexeitará as emendas e, no seu caso, levantar o veto.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta