lunes, 29 de septiembre de 2014

A encomiable labor de Cáritas e dos seus 78.017 voluntarios

Das noticias coñecidas no día de hoxe, algunhas especialmente preocupantes e lamentables, quédome sen dúbida coa moi boa relativa á presentación da Memoria 2013 da Confederación Cáritas Española que protagonizou monseñor Atilano Rodríguez, bispo de Sigüenza-Guadalajara e responsable de Cáritas no seo da CEPS (Comisión Episcopal de Pastoral Social), e o presidente e secretario xeral de Cáritas Española, Rafael del Río e Sebastián Mora, respectivamente.

Así sabemos que durante 2013, Cáritas Española seguiu avanzando na súa opción polos últimos e non atendido, construíndo oportunidades e procesos para 2.513.563 persoas en situación de exclusión social en España e outras 2.509.771 nos países do Sur.

Para iso, o conxunto das 70 Cáritas Diocesanas de todo o país investiron 291.346.117 euros, dos cales 218.290.147 euros (o 75%) proceden de achegas privadas e 73.055.970 euros (25%) de fondos públicos.

Unha acción de que foi posible grazas á participación de 78.017 voluntarios e 4.171 traballadores remunerados que desenvolven a súa actividade a través de 7.194 centros e servizos.

A Memoria anual pon de manifesto, un ano máis, o fortalecemento do compromiso solidario de voluntarios e doadores privados que colaboran coa acción de Cáritas. Así o pon de manifesto o incremento dun 10% con relación a 2012 do número de persoas voluntarias (un aumento que nos últimos 5 anos foi de 18.331 persoas, un 30,7%).

Na detallada explicación dos contidos da Memoria, consta que aos programas de Emprego e inserción laboral se destinaron 36 millóns de euros, ao de Vivenda 9 millóns e ao de Acollida e atención primaria 69,3 millóns.

Tamén son destacables os esforzos nas accións para as persoas especialmente vulnerables, como son, entre outros, Maiores (28,5 millóns de euros), Persoas Sen Fogar (21 millóns), Familia e Infancia (22,8 millóns) e Inmigrantes (4,7 millóns).

E tamén destacar que Cáritas ampliou o seu compromiso fóra das nosas fronteiras coas vítimas de graves condicións de pobreza ou situacións de emerxencia en máis de 40 países, onde, a través do apoio e acompañamento ás súas respectivas Cáritas nacionais investiu máis de 28 millóns de euros en 2013.

Nun momento de serias dificultades económicas e sociais quero agradecer a Cáritas o seu enorme traballo, e moi especialmente aos voluntarios, que dedican o seu tempo e as súas forzas para apoiar aos máis necesitados e esquecidos da sociedade, e que ademais lles achegan esperanza, alegría e compañía.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta