domingo, 7 de septiembre de 2014

O primeiro Pleno do Congreso do novo período de sesións

O primeiro Pleno do presente período de sesións comezará o martes, 9 de setembro, a partir das 16,00 horas, co debate de toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Socialista de supresión dos novos copagamentos sanitarios.

A continuación, se debatiran dúas proposicións non de lei: do Grupo Popular sobre os efectos da crise demográfica en España; e do Grupo Socialista pola que se estende o subsidio por desemprego ás persoas en situación de desemprego de longa duración que carezan de ingresos e teñan responsabilidades familiares, así como a outros colectivos con dificultades específicas de inserción.

Tamén están previstas para esta sesión dous mocións consecuencia de interpretacións urxentes. A primeira, do Grupo Parlamentario Socialista, sobre o balance da política educativa desenvolvida durante o pasado curso (2013-2014) e as perspectivas para o próximo curso escolar (2014-2015); e a segunda, defendida por CiU, sobre restricións na dispensa de vacinas.

O Pleno continuarase o mércores, día 10 de setembro, ás 9,00 horas, coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

O xoves, a partir das 9 da mañá, o Pleno decidirá sobre a validación ou derrogación do Real Decreto-Lei 10/2014, de 1 de agosto, polo que se conceden créditos extraordinarios e suplementos de crédito no presuposto dos Ministerios de Asuntos Exteriores e de Cooperación, de Defensa e de Agricultura, Alimentación e Medio.

Así mesmo, o Pleno decidirá se ratifica ou revoga as emendas do Senado ao Proxecto de Lei de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, que remata así a súa tramitación parlamentaria e queda listo para ser publicado no Boletín Oficial do Estado (BOE) e entrar en vigor.


Tamén están incluídos na orde do día dous ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre o Convenio de colaboración en materia de adopción de nenos e nenas entre o Reino de España e a Federación de Rusia, feito en Madrid o 9 de xullo de 2014; e relativo ao Acordo sobre Protección de Información Clasificada na industria da Defensa entre o Reino de España e o Goberno da República de Turquía, feito en Ankara o 25 de xuño de 2014.

A sesión plenaria finalizará cos debates de totalidade do Proxecto de Lei pola que se modifica a Lei 3/2001, do 26 de marzo, de Pesca Marítima do Estado; e do Proxecto de Lei de Metroloxía.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta