lunes, 8 de septiembre de 2014

Estudo da OCDE: "España está a emerxer dunha prolongada recesión grazas a un crecemento moderado e un aumento da súa competitividade

Ao meu xuízo a principal noticia económica de hoxe foi a presentación do Estudo Económico sobre España 2014, da OCDE polo secretario xeral desta organización, Anxo Gurría, e o ministro de Economía e Competitividade, Luis de Guindos.

Di o Estudo que "a nosa Nación está a emerxer dunha prolongada recesión grazas a un crecemento moderado e un aumento da súa competitividade internacional. As decisivas reformas fiscais e do sector bancario, así como a favorable política monetaria adoptada polo Banco Central Europeo, reduciron as tensións financeiras e permitiron mellorar as finanzas públicas. Non obstante, para consolidar a recuperación e combater o elevado desemprego é necesario garantir a plena implementación das reformas estruturais en curso e impulsar medidas adicionais que melloren a produtividade e a competitividade"

O Estudo prevé un fortalecemento gradual do crecemento do PIB nos próximos dous anos e unha mellora das finanzas públicas, ao tempo que afirma que o Goberno debe continuar cos seus plans para reducir a débeda pública e privada.  

"As valentes reformas aprobadas nos últimos dous anos están a dar resultados, " afirmou Gurría. "A economía volve crecer, créase emprego, o sector bancario estabilizouse e a confianza dos mercados financeiros en España incrementouse. Agora resulta fundamental afondar nestes logros, adoptando novas medidas para potenciar o crecemento, impulsar a produtividade, mellorar aínda máis a competitividade e conseguir que un maior número de persoas obteñan un emprego. Necesitamos tamén garantir que a recuperación chegue a todos e que os seus beneficios sexan compartidos: moita xente aínda pasa dificultades e ninguén debe ser esquecido cando a situación mellora. "

A OCDE subliña que o desemprego é o principal reto económico e social ao que se enfronta España, xa que uns niveis de desemprego tan excepcionalmente elevados como os actuais minguan a renda dispoñible das familias ao tempo que incrementan a pobreza e a desigualdade. Fortalecer a asistencia na busca de emprego e mellorar a formación que os desempregados reciben contribuirán a que un maior número de persoas accedan a un traballo.

As políticas introducidas recentemente -como elaborar perfís que axuden a determinar o grao de asistencia requirida polos desempregados e compartir as mellores prácticas entre as distintas comunidades autónomas- xa están a dar resultados e deben aplicarse de xeito xeneralizado. Debe poñerse o acento en políticas de activación que sexan efectivas.

Así mesmo, a mellora da formación profesional e dos resultados do sistema educativo será esencial para preparar os traballadores españois a encontrar un emprego no futuro. Neste sentido, a OCDE está a traballar co goberno nunha estratexia de competencias para mellorar a pertinencia das habilidades de cara á demanda do mercado laboral e facer un mellor uso do talento existente en España. A creación de emprego de alta calidade, ben remunerado e sostible esixe tamén que se impulse o crecemento, para o cal é necesario dar un xiro cara a un novo modelo económico baseado na creación e explotación do coñecemento, afirma a OCDE.

O estudo tamén indica que o programa de reformas do Goberno para dotar ao sector empresarial de maior dinamismo está a conseguir avances: melloran os procedementos de insolvencia, estase a impulsar o desenvolvemento de fontes alternativas de financiamento non bancario e a aplicación da Lei de Unidade de Mercado debería axudar a reducir a fragmentación regulatoria.

Non obstante, hai aspectos que se poden mellorar. España pode avanzar a partir destas reformas reducindo as contribucións que as empresas pagan á seguridade social polos traballadores de menor cualificación, o que impulsaría a creación de emprego e a competitividade internacional. Así mesmo, é necesario modernizar as normas que rexen a iniciativa empresarial e o investimento -compoñentes fundamentais da economía do coñecemento- para reducir as barreiras que impiden a creación de novas empresas, a súa expansión a outros mercados e o seu crecemento. Tamén se recomenda eliminar barreiras á competencia no sector dos servizos profesionais e algúns mercados de produtos, como o eléctrico.

Este enlace permite acceder a un resumo do Estudo Económico de España: 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-spain.htm 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta