martes, 26 de agosto de 2014

A Deputación Permanente rexeita as comparecencias do presidente do Goberno, de todos os ministros e do Fiscal Xeral do Estado

Ao filo das 21 horas concluíu a Deputación Permanente que debateu e votou as peticións de comparecencia do presidente do Goberno ante o Pleno, así como de todos os ministros e do Fiscal Xeral do Estado nas súas comisións correspondentes.

En primeiro lugar, tratáronse conxuntamente as comparecencias solicitadas por varios grupos parlamentarios en relación coas recomendacións do Grupo de Traballo sobre as Desaparicións Forzosas de Nacións Unidas: do Presidente do Goberno en sesión extraordinaria do Pleno solicitada pola Esquerda Plural e o Grupo Mixto, con 23 votos a favor e 28 votos en contra; as comparecencias en comisión do Ministro de Xustiza e do Fiscal Xeral do Estado tamén solicitadas pola Esquerda Plural e o Grupo Mixto, tiveron con 23 votos a favor e 28 votos en contra. Con 23 votos a favor e 28 votos en contra, tramitouse a comparecencia da Vicepresidenta do Goberno e Ministra da Presidencia na Comisión Constitucional, que pedía o grupo Socialista.

A continuación, valoráronse as peticións de comparecencia do Ministro de Defensa con respecto a base de Morón, realizadas polos grupos parlamentarios a Esquerda Plural e Mixto, con 19 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións, e polo Grupo Socialista con 21 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións.

 En seguinte lugar, a Diputación Permanente emitiu con 23 votos a favor e 28 votos en contra, respecto diso da comparecencia en comisión do Ministro de Industria, Enerxía e Turismo sobre supostos sondeos de prospección sísmica, solicitada pola Esquerda Plural.

A continuación resolvéronse de xeito conxunto, as solicitudes da Esquerda Plural e Mixto ( 23 votos a favor e 28 votos en contra), CiU e EAJ-PNV (23 votos a favor e 28 votos en contra) e Socialista ( 23 votos a favor e 28 votos en contra), para a comparecencia da Ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a petición de comparecencia do Ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación que solicita o Grupo Socialista, con 23 votos a favor e 28 votos en contra, polas restricciones de importacións realizadas por Rusia.

Por outra banda, foi rexeitada a da Ministra de Fomento sobre as actuacións de RENFE-Proximidades, por 20 votos a favor, 28 votos en contra e 1 abstencións.

Así mesmo, agrupáronse o debate sobre comparecencias relacionadas coa urxencia humanitaria no norte de África: a do Presidente do Goberno ante o Pleno, a solicitude da Esquerda Plural e do Grupo Mixto con 23 votos a favor e 28 votos en contra, e nas súas correspondentes comisións, a do Ministro de Interior, a solicitude da Esquerda Plural e Mixto con 23 votos a favor e 28 votos en contra e do Grupo Socialista, con 23 votos a favor e 28 votos en contra e da Ministra de Emprego e Seguridade Social, tamén realizada polo Grupo Socialista , con 23 votos a favor e 28 votos en contra.

As solicitudes de comparecencia en Pleno extraordinario do Presidente do Goberno, para que explique a proposta de reforma da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral sobre elección de alcaldes, obtiveron un resultado de con 23 votos a favor e 28 votos en contra, a Esquerda Plural e o Grupo Mixto, e con 23 votos a favor e 28 votos en contra, a do Grupo Socialista.

Nos dous seguintes puntos, debateuse e votou a comparecencia en comisión do Ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación sobre a situación entre Israel e Palestina, que pedían polos grupos de Esquerda Plural e Mixto, con 19 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións, e Socialista con 21 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións.

Tamén se votou a comparecencia do Ministro na Comisión de Xustiza, sobre a reforma da Lei do aborto, requiridas polos grupos de Esquerda Plural, Mixto 19 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións, e Socialista con 23 votos a favor e 28 votos en contra.

Con respecto á comparecencia da Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade sobre o virus do Ébola, a Deputación Permanente resolveu as peticións de Esquerda Plural e o Grupo Mixto con 23 votos a favor e 28 votos en contra e do Grupo Socialista, 23 votos a favor e 28 votos en contra.

Os mesmos grupos solicitaban que a Ministra de Emprego e Seguridade Social comparecese na súa respectiva Comisión para explicar o criterio empregado en relación coa xubilación anticipada de traballadores en situación de desemprego. A petición da Esquerda Plural e Grupo Mixto obtivo 23 votos a favor e 28 votos en contra. A solicitude do Grupo Socialista contou con 23 votos a favor e 28 votos en contra.

No caso da comparecencia do Ministro de Facenda e Administracións Públicas, resolveuse a petición da Esquerda Plural e Grupo Mixto, por 18 votos a favor, 30 votos en contra e 1 abstención e a do Grupo Socialista por 18 votos a favor, 30 votos en contra e 1 abstención para explicar a situación fiscal do expresidente da Generalitat de Cataluña.

Estes tres grupos tamén solicitaron a comparecencia da Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, con respecto ao tratamento da hepatite C. A votación obtida na Diputación Permanente foi de 23 votos a favor e 28 votos en contra para a petición da Esquerda Plural e Grupo Mixto e de 23 votos a favor e 28 votos en contra para a formulada polos socialistas.

Nos tres seguintes puntos decidíronse as peticións emitidas polo Grupo Socialista, para a comparecencia do Ministro de Facenda e Administracións Públicas sobre a evolución da débeda pública (23 votos a favor e 28 votos en contra), a Lei de racionalización e sostibilidade da Administración Local e a afectación aos servizos básicos dos cidadáns (23 votos a favor e 28 votos en contra) e a consulta á Unión Europea sobre a construción dun dique flotante en Ferrol (19 votos a favor, 28 votos en contra e 2 abstencións).

O mesmo grupo parlamentario solicitou a comparecencia do Ministro de Economía e Competitividade sobre a venda de entidades bancarias (20 votos a favor, 30 votos en contra e 1 abstención) e da Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade sobre políticas sociais (23 votos a favor e 28 votos en contra), sobre violencia machista (23 votos a favor e 28 votos en contra), sobre os plans gobernamentais para evitar a apoloxía contra a liberdade sexual (23 votos a favor e 28 votos en contra) e os delitos de odio (23 votos a favor e 28 votos en contra).

A continuación debatéronse conxuntamente as catro solicitudes do Grupo Parlamentario Socialista para que compareza en Comisión o Ministro de Educación, Cultura e Deporte sobre a súa política educativa. Os resultados da Diputación Permanente foron 23 votos a favor e 28 votos en contra.

Para rematar, se refutóu por 23 votos a favor e 28 votos en contra na Diputación Permanente, a comparecencia da Ministra de Fomento en comisión, para dar conta sobre a concesión dun título no servizo ferroviario de alta velocidade entre Madrid e Levante e sobre as autopistas de peaxe.

Pola súa banda, a solicitude de comparecencia realizada por CiU e EAJ-PNV, do Ministro de Defensa en Comisión, para informar sobre a incautación de cocaína a bordo do buque-escola Juan Sebastián Elcano foi retirada.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta