sábado, 7 de junio de 2014

Novo sistema retributivo das instalacións productoras de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables, de coxeneración e de residuos


Tamén convén destacar que onte O Consello de Ministros aprobou o novo sistema de retribución para as instalacións productoras de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables, de coxeneración e de residuos. A nova normativa, que substitúe ao sistema de primas, forma parte da profunda reforma emprendida polo Goberno para equilibrar o sistema eléctrico e impedir que se volvan a xerar déficits.

O ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria, explicaba onte que os obxectivos do novo sistema son "dotar de maior estabilidade e rentabilidade ao sistema e introducir certidume no sector".

Soria recordou que entre os anos 1998 e 2013, as primas a estas instalacións supuxeron máis de 56.000 millóns de euros "que todos os cidadáns pagamos en concepto de prima". Estas subvencións incrementáronse en máis dun 800% desde o ano 2005, alcanzando en 2013 máis de 9.000 millóns de euros ao ano.

O ministro aclarou que o Goberno "seguirá impulsando as enerxías renovables" pero cun sistema de incentivos ao investimento que substitúe ao sistema de primas, porque con este "iriamos directos a creba". "O novo réxime retributivo vai permitir que todas as instalacións, renovables, de coxeneración e de residuos, poidan competir en condicións de igualdade co resto de tecnoloxías que non son renovables ao percibir un incentivo ao investimento baseado nunha serie de estándares", engadiu 

Soria indicou que para fixar os estándares hai que ter en conta o tipo de instalación, a potencia instalada e a súa antigüidade. A cada tipo de estándar corresponderalle un parámetro retributivo. Por unha banda, estarían os ingresos estándar, que veñen directamente do prezo de mercado do megavatio, e por outro os custos estándar de explotación, o valor do investimento inicial e a vida útil do proxecto.

Preguntado respecto diso, o ministro explicou que a rentabilidade das empresas de enerxías renovables non pode ser independente da evolución da economía. Así, a denominada rentabilidade razoable "ten que ir conforme ao que poida retribuir o sistema eléctrico e, sobre todo, ter en conta a vida útil do proxecto e ao longo dese proceso aplicar a rentabilidade razoable".

Por outra banda, o Goberno modificou aspectos puntuales da planificación enerxética dos anos 2008-2016 para incluír actualizacións de carácter técnico.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta