viernes, 6 de junio de 2014

Medidas para impulsar o crecemento e a competitividade

Sinalar como unha excelente noticia que hoxe o Consello de Ministros puxo en marcha o Plan de Medidas para o Crecemento, a Competitividad e a Eficiencia, que foi anunciado polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, o pasado 31 de maio.

A vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmo que o Plan marca unha estratexia para o segundo semestre de 2014 e contén 40 medidas para "consolidar a recuperación económica e ampliar os seus efectos a todos os niveis".

Segundo as estimacións do Goberno, o plan pode mobilizar un investimento total estimada de aproximadamente 11.000 millóns de euros, dos que 6.300 corresponden a medidas xa cuantificadas e 4.400 destinaranse a mellorar o acceso ao préstamo da economía produtiva.


O Plan pretende impulsar o crecemento e a competitividade presente e futura da economía e o financiamento empresarial, aproveitando ao máximo os fondos comunitarios e potenciando a cooperación coas comunidades autónomas.

Neste sentido, a vicepresidenta avanzou que todos os plans que o Estado poña en marcha deseñaranse e implementarán de forma que as comunidades autónomas que voluntariamente adhíranse cos seus propios recursos poidan acceder aos adiantos dos Fondos Estructurais Europeos (FEDER). "Imos traballar para, na medida do posible, poder empregar eses fondos aínda antes de que se reciban", reiterou.

Ademais, precisou que se impulsarán con recursos públicos as áreas de maior interese e arrastre da nosa economía para que isto tamén supoña un incentivo ao investimento privado. Entre estas áreas figuran os investimentos en equipos industriais máis limpos e eficientes; a rehabilitación e renovación de edificios e a innovación e desenvolvemento tecnolóxico de infraestructuras básicas.

Soraya Sáenz de Santamaría explicou que o primeiro obxectivo do Plan é que as empresas poidan ter acceso a préstamos en condicións normais. Así, fíxase un obxectivo de concesión das liñas ICO en 2015 de 25.000 millóns de euros, o que supón un aumento dun 25% respecto ao previsto en 2014 e un 80,1% máis que en 2013.

A segunda medida clave é reforzar a confianza na economía española para o que o Tesouro reducirá o seu obxectivo de emisión en 10.000 millóns de euros. Ademais, a vicepresidenta anunciou que o Goberno realizará "unha devolución parcial anticipada de forma voluntaria da asistencia financeira a España por importe de 1.300 millóns de euros". É dicir, empezarase a devolver xa parte do préstamo asinado por España co Mecanismo Europeo de Estabilidade (MEDE) para a recapitalización do sistema financeiro, que tiña un prazo de dez anos, "porque a nosa economía pode facelo".

Outro obxectivo é mellorar a regulación do financiamento da débeda das empresas e, en xeral, a iniciativa emprendedora. Para iso reforzarase o sistema de garantías mobiliarias para favorecer o crédito a cidadáns e empresas. Ademais, garantirase a supervivencia das empresas cunha carga financeira acumulada excesiva pero son viables.

A vicepresidenta sinalou que o Plan tamén recolle medidas para liberalizar e mellorar a regulación do comercio, especialmente o minorista. Así, declararanse como zonas comerciais novas áreas de gran actividade turística nas grandes cidades.

Ademais, Sáenz de Santamaría avanzou que se reducirán ao 0,2% (estaban no 0,74%) as comisións que os proveedores cobran aos comerciantes polas compras pagas con tarxetas de crédito e ao 0,3% coas de débito.

A portavoz do Goberno tamén anunciou que se creará un Fondo de Eficiencia Enerxética, cofinanciado con fondos europeos, destinado a investimentos en proxectos que reduzan o consumo enerxético nos sectores produtivos e en edificación.

Tambien informou que a próxima edición do Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente (PIVE) para a adquisición de turismos menos contaminantes estará dotada con 175 millóns de euros. O PIMA Aire 4 para a renovación de vehículos comerciais contará con 10 millóns de euros para financiar a compra de 7.500 vehículos. Ademais poñerase en marcha un programa de axuda á compra de 1.800 vehículos eléctricos dotado con 10 millóns de euros, así como un novo Plan PIMA Transporte para a sustitución de 2.500 vehículos pesados.


As medidas aprobadas hoxe polo Goberno tamén teñen como obxectivo dinamizar o sector da construción reorientándoo cara a actuacións de eficiencia energética.

Outros obxectivos do plan son promover a mellora das infraestructuras básicas e de transporte para incrementar a competitividad nos portos; apoiar de forma decidida a competitividad industrial e fomentar a internacionalización da economía española.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta