miércoles, 4 de junio de 2014

Proveitosa colaboración bilateral entre España e Portugal

Hoxe tivo lugar na belísima localidade de Vidago, dentro da Eurocidade Verín- Chaves, a XXVII Cumio hispano-luso, baixo a presidencia de Mariano Rajoy Brey, Presidente do Goberno de España, e de Pedro Passos Coelho, Primeiro Ministro de Portugal.

Isto permitiu realizar un balance polo que respecta aos distintos ámbitos da proveitosa cooperación bilateral, e tamén un intercambio de puntos de vista sobre os asuntos máis relevantes da axenda europea e internacional.

Os Xefes de Goberno tomaron nota das conclusións do IV Foro Parlamentario que tivo lugar en Vidago os días 26 e 27 de maio, ao que tiven o honor de asistir formando parte da delegación do Congreso dos Deputados. 

No ámbito das infraestruturas e o transporte os presidentes reiteraron  o seu compromiso co desenvolvemento do transporte ferroviario de mercadorías entre os dous países e o resto de Europa, co fin de promover a súa competitividade, e por ende a das economías respectivas, e felicitáronse da entrada en funcionamento do Corredor Ferroviario de Mercadorías do Atlántico, o 10 de novembro de 2013, que supón unha contribución á mellora da eficiencia do transporte ferroviario de mercadorías. 

Instaron os xestores de ambos os dous países a poñer en marcha o Grupo de Traballo para a cooperación en materia de infraestruturas creado mediante a Declaración de Intencións asinada o 17 de maio de 2013.

Reafirmaron a importancia estratéxica dos enlaces ferroviarios transfronteirizos Lisboa-Sines-Caia-Madrid-Irún e Aveiro-Salamanca-Irún, os cales, mediante a implantación programada do ancho de vía europeo, a electrificación e as condicións infraestructurais para a circulación dos trens de mercadorías de 750 m, con pendentes axeitadas, permitirán o transporte de mercadorías de alta capacidade dentro da Península Ibérica e máis alá dos Pireneos. Deste modo, acordaron traballar de xeito coordinado nas actuacións, tanto iniciadas como futuras, que impulsen o desenvolvemento destes corredores.

En relación co enlace ferroviario Porto-Vigo, España e Portugal congratuláronse da aprobación dun novo modelo de explotación conxunta, que xerou un incremento substancial da demanda, e do inicio do novo servizo previsto para o 1 de xullo de 2014, con inclusión de tres novas paradas comerciais en Viana do Castelo, Nine e Valença, sen cambio de maquinistas na fronteira.

Os Xefes de Goberno congratuláronse do mapa ibérico de infraestruturas de transportes e instaron ás empresas xestoras de infraestruturas para que realizasen os traballos de forma articulada.

No referente ao transporte terrestre, ambos os dous países congratuláronse polos avances na negociación entrada con vistas á firma dos Convenios sobre a Ponte Internacional do Guadiana e a Ponte Internacional Rodoferroviario de Valença.

Nunha roda de prensa conxunta, o xefe do Executivo español explicou que intercambiaron puntos de vista sobre a situación económica en España e Portugal e analizaron as prioridades para a Unión Europea (UE) nos próximos cinco anos, que quedan recollidas na Declaración Conxunta do Cumio.Mariano Rajoy enfatizóu que "é básico o desenvolvemento dunha auténtica política enerxética que asegure o fornezo da UE a prezos asequibles para empresas e familias como fundamento para o cumprimento dos obxectivos climáticos da Unión, para garantir a seguridade enerxética de Europa e para asegurar a competitividade das nosas industrias". 

Tanto Mariano Rajoy como Pedro Passos anunciaron que presentarán un documento conxunto no próximo Consello Europeo de xuño co fin de que se reforcen as interconexións enerxéticas e poñer fin ao illamento de España e Portugal nesta materia. "O primeiro e imprescindible paso é garantir que non existan illas enerxéticas como aínda o é a Península Ibérica", dixo o presidente español.

O presidente Rajoy sinalou como outra prioridade básica fixar unha "verdadeira política de inmigración común" que sexa máis solidaria cos Estados membros que maior presión migratoria soportan e regule os fluxos a través do diálogo e a cooperación cos países de orixe e tránsito.

A xuízo de Rajoy, tamén é capital que todos os países da Unión Europea despreguen os esforzos necesarios para que o crédito volva ás empresas e ás familias e para acelerar o impacto positivo das reformas estructurais efectuadas a nivel nacional.

O presidente Rajoy considera necesario profundar no mercado único como alicerce fundamental do crecemento económico, garantía de prosperidade e de mantemento de elevados niveis de benestar. Así mesmo, expresou a necesidade de que a UE conclúa "os ambiciosos acordos comerciais e de investimentos que está negociando tanto con Estados Unidos como con Mercosur".

Na súa intervención, o presidente do Goberno sinalou que, ademais dos esforzos nacionais, "todas as súas institucións poden e deben facer máis, mellor e máis rápido" para saír máis fortes de "esta grave crise" e con bases máis sólidas para asegurar o crecemento sostido e estable e a creación de emprego. "Queremos que a UE e as súas institucións, que agora renovamos, céntrense en políticas positivas, en medidas que importen e teñan impacto positivo sobre os nosos cidadáns",engadiu.

Por outra banda, Mariano Rajoy reiterou o seu máis sinceira felicitación ao Goberno e aos cidadáns portugueses por "a saída limpa" do Programa de Asistencia Económica e Financeira. "Non só asegurou a estabilidade de Portugal e a súa volta serena aos mercados senón que contribuíron decisivamente á estabilidade de toda a Unión Europea",dixo. 

Mariano Rajoy e Pedro Passos Coelho tamén analizaron os resultados das últimas eleccións europeas. En opinión do xefe do Executivo español, o Partido Popular Europeo debe ter preferencia para establecer ao novo presidente da Unión Europea xa que gañou as eleccións.


Rajoy argumentó que é importante evitar un bloqueo institucional que os cidadáns non comprenderían. "Agora que empezamos a saír das crises non nos enredemos en inacabables debates institucionais. O que Europa necesita son solucións e non incomprensibles debates",resaltou. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta