domingo, 22 de junio de 2014

O vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O próximo Pleno do Congreso dos Deputados comeza o martes co debate de toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas antisolvencia persoal e de protección ante o sobreendebedamento.

A continuación, decidirase sobre a toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Parlamentario Mixto, de Reforma da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito, para garantir a devolución íntegra do valor nominal das participacións preferentes e outros instrumentos híbridos de capital e de débeda subordinada aos aforradores sen experiencia financeira.

A continuación debátense as proposicións non de lei do Grupo Popular sobre medidas para intensificar as relacións entre España e a Alianza do Pacífico; e de CiU sobre a reasignación das tres décimas do obxectivo de déficit concedido pola Comisión Europea para o conxunto de administracións en 2014 ás que renunciou o Goberno.

A sesión concluirá co debate das mocións consecuencia de interpretacións urxentes de UPyD sobre medidas para reformar a formación profesional para o emprego co fin de garantir a súa eficacia e eliminar a fraude; do PSOE para paliar os danos que a seca está a producir nas explotacións agrarias, gandeiras e apícolas; e de IU, ICV-EUiA, CHA, sobre a política do Goberno en relación co recoñecemento das provincias de Teruel, Soria e Cuenca, como zonas escasamente poboadas dentro da Unión Europea, co obxecto de solicitar as axudas que os Fondos Estruturais e o Fondo Social Europeo prevén para as zonas con esa problemática.

Para concluír a sesión do martes, o Pleno verá o informe acerca do cumprimento do Presuposto da Cámara, correspondente ao exercicio 2013, de conformidade co artigo 31.1.2º do Regulamento.

O Pleno continuarase o mércores, 25 de xuño, ás 09,00 horas, coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

O xoves, a partir da mesma hora, se decidirá sobre se o último Ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre a declaración de actividades dos Deputados.

A continuación, o Pleno debaterá e votará as emendas do Senado de dous proxectos de Lei: de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito; e de polo que se regula o procedemento para a determinación da representatividade das organizacións profesionais agrarias e se crea o Consello Agrario. Estes proxectos conclúen a súa tramitación unha vez que o Pleno decida se ratifica ou revoga as modificacións aprobadas na Cámara Alta.

O Pleno verá tamén varios ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionais; debaterá as emendas e o Ditame da Comisión de Defensa sobre o Proxecto de Lei Orgánica de Réxime Disciplinario das Forzas Armadas; e decidirá sobre solicitude de creación dunha Subcomisión, no seo da comisión de Sanidade e Servizos Sociais, para abordar o problema da violencia contra os nenos e as nenas.